Säkerheten är avgörande

Säkerhet har länge varit ett av Volvos kärnvärden och är centralt i Volvokoncernens mission att bidra till ökat välstånd. Hög säkerhet är dessutom oerhört viktigt när industrin tar till sig ny teknik och utvecklar framtidens automation.
Säkerheten är avgörande

Varje år dödas 1,2 miljoner människor i trafiken. Det är 3 400 personer om dagen, vilket motsvarar tio fulla passagerarplan. Det orsakar mycket lidande för offren och deras anhöriga, och kostar också mycket samhällsekonomiskt i form av trängsel, reparationer och sjukvård. Just bristande trafiksäkerhet är ett stort hinder för ekonomisk utveckling och drabbar ofta samhällets mest utsatta hårdast, eftersom majoriteten av trafikolyckorna inträffar i utvecklingsländer. Som en del av de globala målen för hållbar utveckling har FN därför som mål att halvera antalet dödsfall och skador i trafiken till år 2020.

- Volvokoncernen arbetar aktivt med den här viktiga frågan. Vi utvecklar inte bara banbrytande säkerhetslösningar för den kommersiella transportsektorn, utan bidrar också med kunskap och ser till att frågan om trafiksäkerhet förs upp på agendan. Transporter är en grundläggande samhällsfunktion och nödvändigt för samhällets utveckling. Det är en viktig faktor bakom ökat välstånd, men vi kan inte skynda på utvecklingen och betala priset i människoliv. För att uppnå Volvokoncernens målsättning måste vi samtidigt slå ett slag för högre trafiksäkerhet, säger Peter Kronberg som är Safety Director på Volvokoncernen.

Ny teknik blir allt viktigare när industrin nu utvecklar aktiva säkerhetssystem som ska kunna undvika olyckor, utöver de passiva säkerhetssystem som redan mildrar följderna av dem. Framstegen inom teknik och artificiell intelligens förflyttar ständigt gränserna för fordonsautomation och det är ingen tvekan om att automatiserade och uppkopplade fordon kan förbättra effektiviteten och produktiviteten avsevärt. Dessutom har de potential att förbättra säkerheten.

Missuppfattningen att automation bara handlar om att skapa förarlösa fordon gör att ny teknik ibland ses som en säkerhetsrisk. Med det i åtanke har Volvokoncernen en stor fördel av sitt goda rykte inom säkerhet där man redan visat att tekniken kan användas för innovationer som kollisionsvarning med nödbromsning och körfältsassistans.

- Majoriteten av alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn, antingen genom föraren eller en annan trafikant. Vi är inte ofelbara och överskattar ibland vår kapacitet. Vi kör för snabbt, blir trötta eller ouppmärksamma, eller kör bil med alkohol i kroppen. Självkörande fordon kan konstrueras för att undvika allt detta, säger Peter Kronberg.

Fortfarande är föraren central för trafiksäkerheten. Aktiv säkerhet och de flesta automatiserade system är avsedda att hjälpa förare, inte ersätta dem.

- Människor har en unik förmåga att förutse händelser i komplexa situationer på ett sätt som är helt överlägset datorsystem. Hur många potentiella olyckor undviker inte förare varje dag? Vi är ute efter en perfekt kombination av människa och maskin, säger Peter Kronberg.
Säkerheten är A och O för all ny teknik, vare sig det handlar om automation eller alternativa bränslen. Därför har säkerhet varit centralt för Volvokoncernen i över 90 år och kommer att vara en drivande faktor även i det framtida arbetet för att öka välståndet i världen.

Läs mer om trafiksäkerhet på vår globala sida

Läs mer om innovation och nya teknologier

Läs mer om vårt arbete med att öka välstånd med hjälp av våra produkter