Trafiksäkerhetskolumnen

Idéer och insikter om trafiksäkerhet.

Vår säkerhetsvision

Samarbete och partnerskap

Möt Safety Director Peter Kronberg

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release

Volvokoncernens arbete med trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten har varit en central del i allt vi gör ända sedan Volvokoncernen grundades för över 90 år sedan och är en lika viktig del av vår framtid, där målet är att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar. 

Som global leverantör av transportlösningar har vi en unik möjlighet att bidra till en säkrare trafikmiljö för människor i hela världen och till en säkrare arbetsmiljö för förarna och operatörerna som använder våra produkter. Vårt arbete inom trafiksäkerhet gör skillnad.

Vår säkerhetsvision (PDF 0,176 MB) är noll olyckor med Volvokoncernens produkter. Så länge människor blir skadade på vägarna, i terrängen, i städerna och till sjöss kommer vi att sträva efter att nå visionen om ingaolyckor. Detta gör vi genom högkvalitativa och innovativa produkter som minskar antalet olyckor och deras konsekvenser (PDF 5,7 MB). Vår haverikommission och våra trafiksäkerhetsexperter utreder orsakerna till olyckor som inträffar och ger oss viktiga kunskaper som gör att vi kan utveckla banbrytande trafiksäkerhetslösningar med verkliga säkerhetsfördelar. 

Vi har ett ambitiöst långsiktigt mål när det gäller säkerhet: Vi vill ha noll olyckor med produkter från Volvokoncernen.

Vi arbetar hårt både på egen hand och i samarbete med andra intressenter i samhället för att säkerställa framsteg i alla dimensioner som krävs för att leverera ett säkrare transportsystem för alla. Vi fokuserar på helheten och arbetar systematiskt för att tillhandahålla viktig teknik, utbildning och kompetens till förarna och uppnå säkrare körbeteenden ute på vägarna samt främja en ambitiös och evidensbaserad transportpolitik.

Vi är övertygade om att en förbättrad trafik- och arbetsplatssäkerhet är avgörande för att skapa tillväxt och framgång och nå FN:s hållbara utvecklingsmål.

Expertis och forskning inom trafiksäkerhet

Säkerhetslösningar i koncernen

Utbildning inom säkerhet

Röster om säkerhet

Nyheter om trafiksäkerhet

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release