Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2018

”Under det tredje kvartalet 2018 var efterfrågan stark med fortsatt bra tillväxt för både vår fordons- och service-verksamhet. Vi ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor, med en valutajusterad tillväxt på 13%, samtidigt som vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1% (9,1). Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet.”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2018-q3
  • Under Q3 2018 ökade nettoomsättningen med 21% till 92,3 miljarder kronor (76,4). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 13%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (6.937), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,1).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (7.337).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 423 Mkr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,67 kronor (2,66).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,3 miljarder kronor (0,6).

Den 19 oktober 2018

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790           Kontaktuppgifter Media Relations: 
Investor Relations Claes Eliasson 0765 53 72 29
SE-405 08 Göteborg 
Tel +46 31 66 00 00 Kontaktuppgifter Investor Relations: 
www.volvogroup.com  Christer Johansson 031 66 13 34
Johan Bartler 0739 02 21 93 
Anders Christensson 031 66 11 91 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 07.20.För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

Volvo-Q3-2018 Format PDF Size 909 KB
Pressmeddelande--PDF- Format PDF Size 31 KB
Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release