Volvo testar extra långa fordon med Kinnarps

Volvo och Kinnarps har fått tillstånd från Transportstyrelsen för att under fem års tid testa ett nytt högkapacitetsfordon på 27,35 meter.
Volvo testar extra långa fordon med Kinnarps

Syftet för Kinnarps är att undersöka om det kan bidra till att minska både klimatpåverkan och antalet transporter.

Projektet  med HTC-ekipaget (High Capacity Transport) är inriktat på ökad lastvolym och har en fordonskombination med en jämlastare och två kärror.

- Kinnarps har redan nu ett unikt logistikkoncept där vi får plats med upp till 50 procent mer möbler i en given lastbärare än branschen i övrigt, säger vd Robert Petersson. 

- Det är möjligt genom att produkterna fraktas lösemballerat med filtar och pappskivor istället för att paketeras i kartonger. Vi tar nu ytterligare steg att minska miljöpåverkan från våra transporter genom samarbetet med Volvo.

Inledningsvis kommer ekipaget att gå mellan Skillingaryd, Jönköping och Kinnarp. En körsträcka på omkring 100 mil per dygn där målet med projektet är att den skall minskas till 75 mil, genom att antalet turer  minskas med en tur per dag.

- För Volvo är projektet en viktig del av arbetet med HCT. Vi har arbetat länge med att få till detta försök på landsväg med tre stycken 7,82 meters växelflak. De är intermodala, packas direkt för distribution från fabrik och är en mycket vanlig modul på kontinenten. Denna fordonskombination har mycket god följsamhet och har därmed bra framkomlighet ute på vägarna, säger Lena Larsson, projektledare och HCT-expert på Volvo Lastvagnar.

Ekipaget är optimerat för att få med så mycket volym som möjligt inom en totalhöjd på fyra meter, totallängd på 27,35 meter och en bruttovikt på 64 ton. Det har en låg körhöjd, samt luftfjädring med stor reglerhöjd, för att kunna anpassa sig vid lastning och lossning och samtidigt en hålla sig inom totalhöjden.

Lastkapaciteten ökar med 50 procent till 150 m3, vilket motsvarar en praktisk kapacitet omkring 130 m3.

Fakta HCT-fordon

Med högkapacitetsfordon menas lastbilar som överskrider de enligt lag tillåtna gränserna för längd eller vikt. I längd gäller max 24 meter för exempelvis lastbil med släp eller 25,25 meter för lastbil med dolly och semitrailer. Maxvikten för lastbilar på svensk väg är idag 60 ton.

Försöket ingår i DUO2 projektet där även DUO-trailer testas.

Läs mer om DUO2 projektet här

Läs också mer om Volvo Lastvagnars arbete med HCT.

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release