Volvo vill bygga elväg i Västsverige

Volvokoncernen, Alstom och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar. Konsortiet har lämnat in ett förslag till Trafikverket om att bygga en elväg för demonstration i Västsverige.
Volvo vill bygga elväg i Västsverige

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att bredda kunskapsunderlaget avseende elvägar. De har bett att få in anbud från intressenter som är villiga att bygga en test- och demonstrationsanläggning på allmän väg i Sverige. VästSvenska Elvägar är en av de intressenter som nu har valts ut för att lämna in ett mer detaljerat förslag.

I konsortiet bidrar Volvokoncernen med teknik och kompetens när det gäller elfordon och Alstom med elvägsteknik baserad på beprövad teknik som används för framdrift av spårvagnar. De bägge företagen har sedan tidigare tillsammans utvecklat en testmiljö för elvägar och utvärderat överföring av energi mellan väg och fordon.  NCC har genom sitt engagemang i eRoadArlanda utvecklat anläggningsmetoder för elvägar.

Demonstrationsanläggningen kommer att integreras i en allmän väg med syfte att utveckla, testa, verifiera och visa upp nya lösningar för elvägsteknik.

-Volvokoncernen erbjuder idag fullelektriska bussar och lastbilar för stadstrafik. Elvägar kan vara ett sätt att också klara emissionsfria transporter på längre sträckor. Men skall vi lyckas krävs ett brett samarbete mellan olika samhällsaktörer och därför är ett initiativ som detta så viktigt, säger Lars Stenqvist, Teknisk direktör, Volvokoncernen.

I VästSvenska Elvägar ingår för närvarande åtta samarbetspartners: AstaZero, Business Region Göteborg, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Lindholmen Science Park, RISE, Swedavia, Västra Götalandsregionen. Dessutom pågår en dialog med flera transportbolag som också visat intresse för att medverka i projektet.

En referensgrupp med intresse för elvägsteknikens möjligheter är kopplad till projektet: Volvo Cars, Mariestad kommun, Skövde kommun, Vattenfall, Chalmers, Borås kommun, Härryda kommun.

Läs mer om hur Volvokoncernen arbetar med electromobilitet.

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release