UD Trucks har genomfört första testet av självkörande tunga lastbilar

Volvoägda UD Trucks, logistikföretaget Nippon Express och jordbrukskooperativet Hokkaido Hokuren har demonstrerat avancerad självkörande teknik för tunga lastbilar vid en av provinsen Hokkaidos ledande jordbruksförädlingsanläggningar. I testet fraktade ett autonomt fordon från UD Trucks sockerbetor genom anläggningen och för första gången i Japan på allmän väg.
UD Trucks har genomfört första testet av självkörande tunga lastbilar

Genom att kombinera expertis från kommersiella fordonstillverkare, logistikföretag och jordbrukssektorn har vi visat att autonom körteknik spelar en viktig roll för ökad säkerhet, ökad energi- och bränsleeffektivitet, och genom det en ökad produktivitet, säger UD Trucks  President Takamitsu Sakamaki.

Testet, som inleddes den 5 augusti och avslutades den 30 augusti, visar hur produkter kan transporteras genom en jordbruksanläggning, helt utan förare. En specialanpassad lastbil från UD Trucks, en L4 Quon, körde på en typisk leveransväg från ingången till området, via mellanlagringen och till det slutliga lossningsområdet med en genomsnittlig hastighet på 20 km/h. Rutten inkluderade en sträcka på  200 meter på allmän väg (National Route 334).

UD Trucks är ledande inom användningen av L4-automatisering i Japan, det sista steget mot Nivå 5 (L5) som står för helautomatiserad transport, alltså full autonomi inom alla aspekter av körning i ett bestämt område i stället.

Quon-lastbilen använde också ett nätverksbaserat RTK-GPS system (Real Time Kinematic Global Positioning System), en avancerad version av GPS som möjliggör hög lokaliseringsnoggrannhet. Genom att kombinera RTK med självkörande teknik är det möjligt att uppnå hög precision i fordonets drift även vid dåligt väder eller vid dåliga vägförhållanden. Dessa system testades under förhållanden som efterliknar verkliga driftsmiljöer och visar därmed genomförbarheten för verkliga autonoma körteknikapplikationer.

År 2018 tillkännagav UD Trucks sin innovationsplan "Fujin & Raijin Vision 2030" som syftar till att leverera en mängd olika lösningar för smartare logistik, inklusive helelektriska och självkörande lastbilar år 2030.

Vi är övertygade om att L4-tekniken för tunga lastbilar kommer att göra logistik smartare när det gäller repetitivt arbete i inhägnade områden som exempelvis storskaligt jordbruk, fabriker och hamnar. Genom att använda data som samlats in från detta test kommer vi att göra våra lastbilar klara för att möta de strängaste kraven på olika typer av verksamheter, som att hjälpa till att stödja mer hållbar livsmedelsproduktion och den japanska jordbruksindustrin som helhet. Vi strävar också efter att tillämpa det vi lär oss här idag för applikationer i större skala, säger Douglas Nakano, Senior Vice President of Technology UD Trucks.

Vi arbetar hårt tillsammans med våra kunder för att förbättra logistikeffektivitet. Om en självkörande lastbil kan användas för repetetiva uppgifter, till exempel för att transportera gods längs samma rutt, kommer det att leda till högre produktivitet. Vi förväntar oss också att den här typen av teknik lättare kan tillämpas i storskaliga inhägnade områden som fabriker, containerhamnar och flygplatser. Vi vill titta djupare på de praktiska tillämpningarna av autonom körteknik inom olika affärsområden, baserat på resultatet av detta test, säger Nippon Express VD, Hisao Taketsu.

Jordbruk är inte bara centralt för Hokkaidos ekonomi, utan för hela Japans ekonomiska utveckling. Tillämpningen av avancerad teknik som autonom körning hjälper till att skapa effektivare logistik. Vi kommer tillsammans med organisationerna som samlas här idag att fortsätta stödja övergången till verkliga applikationer genom dessa tekniker i olika branscher, säger Shunsuke Tsuchiya, Hokkaidos vice guvernör.

Testet genomfördes under de strikta säkerhetsföreskrifter  som krävs för autonoma fordon enligt Japans department för Land, infrastruktur, transport och turism.. Detta inkluderade stängning av vägar som använts för demonstrationen, inklusive allmän väg. En säkerhetsförare var hela tiden på plats  i lastbilshytten för att säkerställa att de autonoma körfunktionerna fungerade ordentligt och för att kunna ta kontroll över fordonet i en eventuell nödsituation.

Målet för de tre företag som deltog i testet var att genomföra en autonom körning under kontrollerade förhållanden och dra lärdomar inför verkliga tillämpningar. Varje företag kommer att granska resultaten från testet i hopp om att förbättra effektiviteten för jordbrukstransporter, för att hjälpa till att lösa de utmaningar som logistikindustrin står inför och även  vitalisera landsbygden som är beroende av jordbruk.

Titta på videon med den självkörande lastbilen

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release