Distribution av gratis mat i Malaysia

Bli inspirerad av de många och skiftande projekt som stöds av Seasonal gift 2018, och som engagerar kolleger över hela världen i arbetet med att öka människors välstånd. Ett exempel är Volvo Lastvagnar i Malaysia som har donerat en lastbil till Kechara Soup Kitchen Society som distribuerar gratis mat till behövande.
Distribution av gratis mat i Malaysia | Volvokoncernen

Volvo Lastvagnar i Malaysia kommer att donera en Volvojämnlastbil utrustad med en skräddarsydd påbyggnad till Kechara Soup Kitchen Society (KSK). KSK är en registrerad välgörenhetsorganisation som tillhandahåller mat och grundläggande medicinsk vård till hemlösa människor och fattiga samhällen i Malaysia.

Insamling av mat
När lastbilen har överlämnats till KSK kommer den att fylla flera olika funktioner. Den kommer att användas för insamling och distribution av mat, fungera som mobil klinik samt mobilt utrymme för utbildningsaktiviteter i fattiga samhällen på landsbygden.

Beslutet att donera en lastbil till KSK kändes fullständigt självklart, med tanke på att organisationens välgörenhetsarbete ligger helt i linje med Volvo Lastvagnars kärnvärden när det gäller kvalitet, säkerhet och miljövård. KSK har drivit ett matbanksprogram och har ställts inför en mängd logistiska utmaningar. En tung lastbil kan därför verkligen hjälpa KSK att arbeta mer effektivt med att stötta de behövande i samhället.  

Mobil klinik
KSK grundades 2006 som en ideell välgörenhetsorganisation och erbjuder distribution av gratis mat och dryck samt grundläggande medicinsk hjälp åt hemlösa och behövande, oavsett ras eller religion. Under åren har KSK även etablerat en mobil klinik som tillhandahåller kostnadsfria hälsokontroller och rådgivningstjänster till hemlösa och fattiga, och ett matbanksprogram via partnerskap med företag som Tesco, AEON och Westin Hotel. Organisationen arbetar efter mottot ”Hungern känner inga gränser” och övertygelsen om att medkänslan med de mindre lyckligt lottade bör vara så vittomfattande som möjligt. KSK har sedan starten levererat över 1,5 miljoner måltider.

Öka effektiviteten
Henry Ooi, vd för KSK, sade ”Vi är mycket hedrade över att få den här generösa gåvan från Volvo Lastvagnar i Malaysia. Vårt matbanksprogram innebär att vi samlar in stora mängder överskottsmat från givare och levererar den till flera platser varje dag. Eftersom vi bara hade ett litet fordon var våra förare tvungna att köra många turer. Volvo Lastvagnars donation av den här lastbilen kommer tveklöst att öka vår effektivitet och kapacitet, vilket hjälper oss att både spara tid och minska matsvinnet. Vi kommer definitivt även att kunna hjälpa fler människor i samhället. Vi är verkligen oerhört tacksamma.” 

Överlämning under 2020
När det gäller donationen av lastbilen kommer det att ta några månader att utforma, planera och färdigställa den anpassade påbyggnaden samt hantera frågor som rör licensiering och godkännanden. Det faktiska överlämnandet av den färdiga lastbilen förväntas därför äga rum under första kvartalet 2020. Förutom att donera lastbilen med den anpassade påbyggnaden kommer Volvo Lastvagnar i Malaysia även att stå för kostnaderna för förarnas nödvändiga transportlicens (som krävs för att få köra tunga fordon i Malaysia) samt reparation och underhåll av lastbilen. KSK:s lastbilsförare kommer även att få genomgå en kostnadsfri förarutbildning för att lära sig maximera Volvo FM-lastbilens alla säkerhets- och bränsleeffektivitetsfunktioner. 

Bättre förståelse
Volvo Lastvagnar i Malaysia uppmanar under tiden både sina kunder och medarbetare att engagera sig i frivilligt arbete vid Soup Kitchen – inte bara för att få en bättre förståelse för nöden bland de sämre lottade i samhället utan med förhoppningen om att få fler frivilliga att engagera sig i KSK:s välgörenhetsarbete på lång sikt.

Fakta om Seasonal gift 2018

Volvokoncernen donerar varje år en gåva till välgörenhetsarbete i medarbetarnas namn. Volvokoncernens Seasonal gift 2018 innebär att sju projekt har fått finansiering från Volvokoncernen i de många medarbetarnas namn. Syftet med Seasonal gift-programmet är att göra skillnad i lokala samhällen, nära våra marknader och medarbetare.

De mottagande projekten kan vara externa, interna eller samarbeten mellan Volvokoncernen och en extern organisation. Volvokoncernen ser det som ett sätt att stödja samhället genom att vara en god företagare och bidra till ett ökat välstånd i praktiken.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release