Vår unika position inom elektromobilitet

Volvokoncernen utvecklar bussar, lastbilar, anläggningsmaskiner och marina och industriella applikationer, för eldrift. Det ger koncernen en unik position och visar tydligt på företagets stora bredd och gedigna tekniska kunnande inom elektromobilitet. Dessutom har Volvokoncernen bildat ett nytt affärsområde, Volvo Energy, med fokus på att accelerera elektrifiering.
Vår unika position inom elektromobilitet

Volvokoncernen har sedan länge både kunskapen och teknologin för att utveckla eldrivna fordon. Redan idag omfattar Volvokoncernens erbjudande elektriska fordon och maskiner inom ett stort antal segment, från stadsbussar, soplastbilar och anläggnings- och distributionslastbilar för urbana transporter till kompaktgrävmaskiner och hjullastare.

Vår styrka ligger i vår bredd och vår erfarenhet. Vi är en av världens största tillverkare av kommersiella fordon . Genom att vidarutveckla den avancerade teknologin från Volvos elbussar och anpassa den efter våra olika typer av fordon och våra kunders behov har vi en mycket stark och unik position inom elektromobilitet. Nu fortsätter vi att driva arbetet med elektrifiering i snabb takt framåt,  Lars Stenqvist,Chief Technology Officer ,Volvokoncernen.

Hantering av batterier

2021 bildades det nya affärsområdet Volvo Energy. Affärsområdet stärker Volvokoncernens kommersiella hantering av batterier över livscykeln samt kunderbjudandet av laddningsinfrastruktur. Samtidigt ska  miljöpåverkan från elektriska och hybridelektriska kommersiella fordon och maskiner minskas genom att använda batterier ges ett andra liv inom olika användningsområden.

Här är några exempel på Volvokoncernens erbjudanden inom elekrifiering:

Volvo Bussar

Volvo Bussar är pionjärer inom elektromobilitet och lanserade de första hybridbussarna redan 2008. Idag levererar Volvo Bussar kompletta systemlösningar för elektrifierad kollektivtrafik och har ett nära samarbete med städer, kollektivtrafikmyndigheter och operatörer runt om i Europa.

I Nordamerika är Volvo Bussars dotterbolag , Nova Bus, en ledande tillverkare av elektrifierade transitbussar.

För att underlätta övergången till en hållbar kollektivtrafik erbjuder Volvo Bussar, förutom bussar och laddinfrastruktur, också rådgivning och tjänster för ruttplanering inklusive Zone Management, service och finansiering i varierande form av kompletta, nyckelfärdiga lösningar.
Volvo Bussar har sålt över 5 000 elektrifierade bussar och under de senaste åren fått order på över 850 eldrivna bussar till ett 50-tal europeiska städer. Merparten utgörs av högkapacitetsbussar av nya modellen Volvo 7900 Electric Articulated.

Volvo Lastvagnar

Från och med 2021 erbjuder Volvo Lastvagnar i Europa ett komplett program av batteri-elektriska lastbilar för distribution, sophämtning, regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer. Från minstingen Volvo FL till tunga Volvo FH.
Volvo Lastvagnar inledde tillverkningen av Volvo FL Electric och Volvo FE Electric under 2019. Under 2020 inleddes dessutom försäljningen av Volvo VNR Electric – en lastbil för regionala transporter – i Nordamerika.
Volvo Lastvagnar arbetar mot målet att hela produktsortimentet ska vara fossilfritt 2040.

Renault Trucks

Renault Trucks har utvecklat och testat eldrivna distributionslastbilar under flera år tillsammans med kunder. 2019 lanserade Renault Trucks sin andra generation helt eldrivna lastbilar, från 3,1 till 26 ton.
2020 började serietillverkningen av elektriska lastbilar från Renault Trucks vid fabriken i Blainville-sur-Orne.

Under de kommande fyra åren planerar Renault Trucks att investera ytterligare 150 miljoner euro i electromobilitet. Renault Trucks förutspår att elfordon kommer att representera 10 procent av försäljningsvolymen till 2025.

Mack Trucks

2020 startade Mack Trucks, tillsammans med New York City Department of Sanitation (DSNY), tester i stadsmiljö med den helt elektriska soplastbilen Mack LR Electric. Mack Trucks har också levererat en Mack LR Electric-modell till Republic Services, en branschledande företag inom återvinning i USA, för att inleda tester inom det krävande avfallssegmentet. År 2021 startade Mack Trucks kommersialisering och produktion av Mack LR Electric truck.

Volvo CE

2020 startade Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lanseringen av de helt elektriska kompakta hjullastarna och de helt elektriska kompaktgrävmaskinerna.

EX03 är företagets första elektriska prototyp i segmentet medelstora grävmaskiner. Med lågt ljud, noll avgasutsläpp och mindre underhåll representerar det framtiden för säkrare och mer miljövänliga byggarbetsplatser.

Volvo Penta

Volvo Penta satar fullt på hybrid –och helelektriska drivlinor och arbetar för att erbjuda elektrifierade lösningar inom både sina marina och industriella segment.

Ett exempel är Göteborgs ElectriCity-projekt, där Volvo Penta har samarbetat med färjerederiet Styrsöbolaget för att utveckla en elektrisk lösning till en befintlig färja.

En utsläppsfri terminaltraktor för hamnar med en elektrisk drivlina är ett annat exempel.

2020 utvecklade Volvo Penta dessutom en elektrisk drivlina för den ledande brandbilstillverkaren Rosenbauers brandbil med namnet ”Revolutionary Technology” (RT).

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release