Teknik som transformerar städer

Fordon som sänker hastigheten automatiskt vid en skola eller som ställer om till eldrift inne i stadskärnan. Volvokoncernen är först ut med Zone Management System på sina bussar. Ett system som ska hjälpa till att skapa säkrare och klimatsmarta städer.
Teknik som transformerar städer

Matti Granhage arbetar inom Volvo Group Connected Solutions, den del av koncernen som leder utvecklingen av uppkopplade tjänster och lösningar. De arbetar mot samtliga varumärken inom Volvokoncernen men i Mattis fall är det just nu fokus på Zone Management mot Volvo Bussar.

Så funkar det
Det går att likna Zone Management vid ett mer avancerat geogränssystem.
- Med geogräns handlar det om att bygga upp ett virtuellt staket kring områden där GPS teknik används för att begränsa hastigheten eller till och med stanna fordonet helt, förklarar Matti. I ett Zone Management system vet fordonet själv med hjälp av nedladdad data vilken hastighet det får hålla och var det får köra. Är det till exempel en utsläppsfri zon i en stad så kan ett hybridfordon lätt växla till el.

Det finns många fördelar med ett Zone Management System men Matti framhåller gärna att vid låga hastigheter blir autobromsen mer effektiv.
- Utanför skolor eller i delar av innerstaden där många människor vistas sänks hastigheten automatiskt till ett läge där autobromsen kan göra sitt jobb om det dyker upp något på vägen, fortsätter han. Då spelar det ingen roll hur mycket föraren trampar på gasen.

Körning nattetid i tätbebyggda områden är inte heller ett problem då systemet kan styra så att endast de fordon som kör på el släpps in för att undvika buller. Många städer planerar för att endast släppa in utsläppsfria fordon i sina innerstäder framöver. Ett fordon som är kopplat till Zone Management vet detta och ställer automatiskt om till el när det närmar sig zonen. Körningen blir mer effektiv, miljövänlig och säkrare.

Även om en del av det här kan låta som ett framtidsscenario så finns alltså Zone Management redan på en del av Volvos fordon.

- Utanför skolor eller i delar av innerstaden där många människor vistas sänks hastigheten automatiskt till ett läge där autobromsen kan göra sitt jobb om det dyker upp något på vägen.

- Volvo Bussar var först ut med tjänsten och nu gör vi nästa version säger Matti. Vi undersöker möjligheten att koppla upp ett par busslinjer i Göteborg mot trafiksäkerhetsverkets databas för att ladda ner stadens hastighetsbegränsningar och sedan styra bussarna utifrån det, fortsätter han. Även om Zone Management idag endast används på bussar inom koncernen kan det även med viss anpassning användas på koncernens övriga fordon såsom lastbilar och anläggningsmaskiner, tillägger Matti.

Smarta fordon
En utmaning med systemet som Matti nämner är att det behövs plats för mycket data i fordonen.
-Vi tittar på olika lösningar säger Matti, men fordon som kör längre sträckor behöver bli smarta nog att veta när de ska hämta data för just den delen av landet de är i.

Att det är mycket information som ska laddas ner i fordonen blir tydligt när Matti berättar om nästa steg i utvecklingen.

-Vi planerar för nerladdning av väderdata för att fordonet ska kunna anpassa hastigheten efter vädret och därmed göra körningen säkrare, berättar Matti.
Och om det går att ladda ner information om broar och tunnlar går det även att varna om chauffören i fordonet har hamnat på fel väg. Det kan vara broar eller tunnlar där stora fordon inte kan köra.
- Chansningar eller felbedömningar kan orsaka stora  skador på fordonen, säger Matti.

Forskning och utveckling
Forskning pågår inom området och länder ser även över sin lagstiftning för att öka säkerheten i våra städer.  Redan 2017 initierade regeringen i Sverige ett projekt för att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer med hjälp av geogränsteknik. Volvo ingår i den studien tillsammans med andra aktörer i Sverige.

-Zone Management är även intressant för framtidens autonoma fordon. Många stora städer är väldigt intresserade av en sådan lösning, säger Matti, och vi kommer att kunna erbjuda detta i framtiden eftersom vi ligger väldigt långt fram med den här tekniken.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release