Volvokoncernen introducerar uppförandekod för leverantörer

Vi anser att vi tillsammans med våra leverantörer har ett gemensamt ansvar för att utveckla, tillverka och leverera produkter och tjänster på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
Volvokoncernen introducerar uppförandekod för leverantörer

Våra leverantörer har en viktig roll för vårt uppdrag att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar, och vi räknar med att alla våra leverantörer stöder oss på denna hållbarhetsresa.

I vår vision att bli världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar och för att kunna erbjuda verkligt hållbara transportlösningar tar Volvokoncernen nu nästa steg i att inkludera omsorgen om människorna, jorden och dess välstånd i alla våra distributionskedjor. Det gör vi genom att införa en uppförandekod för leverantörer. Den beskriver Volvokoncernens minimikrav och ambitioner för samtliga leverantörer inom områdena:

  • Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
  • Hälsa och säkerhet
  • Ansvarsfull anskaffning av råvaror
  • Miljöprestanda
  • Affärsetik

Uppförandekoden för leverantörer ersätter de tidigare standarderna Key Element Procedures (KEP) 5 och 6. Hädanefter kommer det endast att finnas ett styrdokument – Volvokoncernens uppförandekod för leverantörer. Vi kräver att alla leverantörer som levererar varor och/eller tjänster till någon enhet i Volvokoncernen följer de krav som anges i uppförandekoden för leverantörer och att de även arbetar hårt för att uppfylla Volvokoncernens ambitioner.

 

>> Länk till Uppförandekoden för leverantörer som pdf
>> Länk till Leverantörskrav på Volvogroup.com

För mer information hänvisas till postlådan för hållbarhetsfrågor

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release