Digitaliserad utlastning väger tungt

I ett byggprojekt är varje last viktig för alla inblandade aktörer eftersom små störningar får stor påverkan över tid. Med hjälp av lastvägning och digitalisering skapades en lösning som, förutom att den lastar rätt varje gång, ger full transparens för alla inblandade aktörer.
effektiv utlastning app 2019

Tillsammans med Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment och CPAC Technology Solutions har Per Sohlberg på Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab bidragit till att utveckla tjänsten Effient Loadout.

”Min uppgift var att fokusera på kund och kundens behov, designa prototyper, itterera med aktörerna för att sedan utveckla vår del av tjänsten”, berättar Per. ”Med andra ord inte sälja in en färdig produkt utan utgå ifrån kundens behov och förstå deras problem. Viktigt att börja smått, alla förstår då konceptet, det finns ett tydligt tydligt kundvärde samt att en liten tjänst är förhållandevis lätt att rulla ut.”

Bättre effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet

Utmaningen kunden stod inför var att förbättra den operativa effektiviteten i utlastningsprocessen vilket skulle resultera i förbättrad lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

I ett pilotprojekt i Göteborg ingår tio uppkopplade lastbilar och tre grävmaskiner. Med tjänsten loggar lastbilschauffören in på det gemensamma systemet i sin telefon, ansluter sig till produktionsprocessen och kör sedan till angiven lastplats. Grävmaskinisterna på byggplatsen kommer i det av Volvo utvecklade lastvägningssystemet se vilka lastbilar som finns tillgängliga och kallar fram en lastbil och påbörjar lastning. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras. Lastbilen kan nu köra till angiven deponi. Det finns åtta aktiva deponier i processen så det är viktigt att kunna styra lastbilar med till exempel miljöfarliga massor till rätt deponi.

Digitaliseringen minskar också administrationen. Tjänsten omvandlar alla dokument till överskådlig information samlad i en lösning som är integrerad med myndigheternas system.  Vad du ser beror på vad som är relevant för dig. Digitalisering minskar även risken för olyckor när personalen slipper lämna hytten.

”Jag pratade med en erfaren grävmaskinist som berättade att han hade sagt upp sig på grund av stress, det blev för mycket administration”, berättar Per. ”Idag är han tillbaka, använder den nya tjänsten och gräver 100 % rätt.”

I det här finns inga förlorare. Tillsammans har vi skapat värde för både kund och samhället

Nästa steg
Per tänker på nästa steg.

”Vi kommer att fortsätta arbeta tätt tillsammans med våra partners för att identifiera och utveckla ytterligare tjänster som förbättrar effektiviteten i verksamheten och minskar miljöpåverkan”, säger Per.

Lösningen är nu i en implementationsfas och fokus är på att allt ska fungera samt att kunna möta upp alla krav och behov på vägen. Men alla parter är nöjda.

”Vi har ett dedikerat och entusiastisk utvecklingsteam som snabbt svarar upp mot nya krav”, säger Per. ”I det här finns inga förlorare”, säger Per, ”tillsammans har vi skapat värde för både kund och samhället”.

Klicka här för att läsa om andra innovativa projekt

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release