Ökad effektivitet med uppkopplad teknik

Världen står inför stora utmaningar i form av globalisering och urbanisering. Efterfrågan på effektivare transporter av både människor och gods ökar och tillgängligheten är avgörande för att uppnå ökad effektivitet. Uppkopplad teknik är en av de viktigaste faktorerna för att hålla fordon och maskiner igång.
Ökad effektivitet med uppkopplad teknik

Data från kunders uppkopplade fordon och maskiner, i kombination med maskininlärning, leder till ännu bättre tillgänglighet. Renault Trucks erbjuder till exempel Excellence Predict, en lösning som varnar för slitage på vitala delar, schemalägger service och beställer reservdelar i förväg. Databaserade lösningar kan också innebära att fordon kan dela trafikinformation med varandra eller system som optimerar rutter för hela fordonsflottor i realtid.

Uppkopplad teknik gör det möjligt att hantera komplicerade situationer och dessutom lösa mer konkreta problem. En av de stora utmaningarna inom transportsektorn idag är bristen på förare. Användande av realtidsdata möjliggör tillsammans med digitaliseringen en smidigare matchning mellan förare, lastbil och last. Förarnas tid är dyrbar. Att kunna dela förare mellan företag eller erbjuda smidiga system anpassade till förarnas individuella behov skulle kunna öka tillgången på förare.

Högre produktivitet är avgörande för frakt- och anläggningsföretag. Genom att utnyttja fordonens och maskinernas fulla potential kan man uppnå högre produktivitet och minska det ekologiska fotavtrycket. Ett exempel är systemet CareTrack som ger kunden möjlighet att övervaka lasteffektiviteten, antalet cykler och andelen överlaster.

Det är uppenbart att uppkopplad teknik kommer att öka effektiviteten. Andra uppkopplade lösningar som kan öka produktiviteten hos våra kunder är till exempel fordon som delar trafikinformation med varandra eller vagnparkssystem som optimerar färdvägar i realtid.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release