Röda listan stoppar miljöfarliga ämnen

Det finns över 3000 kemiska ämnen som är förbjudna eller begränsade att använda i Volvokoncernens produkter. Alla finns samlade i den Röda listan. Karin Alenius är en av dem som ser till att listan är aktuell.
Karin Alenius, Sofia Lundemo och Anna Sjövall
Karin Alenius, Sofia Lundemo och Anna Sjövall arbetar med att säkerställa att koncernens Röda lista uppdateras och är aktuell.

-Vi måste ta vårt ansvar som företag och säkerställa att våra produkter inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, säger hon.

Kemiska ämnen finns överallt. Plast, kablar, sladdar, däck, delar av instrumentbrädan eller ratten är bara några exempel på produkter från koncernen som innehåller olika typer av kemiska ämnen.

Regleringen av vilka kemiska ämnen som är förbjudna, på grund av att de påverkar miljön negativt eller är hälsofarliga för människor, styrs främst av lagstiftningen inom EU. Men fler länder i världen tar efter EU:s lagkrav och regleringen blir alltmer global.

Hela flödet

- För oss är det viktigt och självklart att vi arbetar hållbart på alla våra marknader och tar ansvar för att människor inte blir sjuka av våra produkter. Vi måste också ha koll på innehållet i produkterna så att  hela flödet ända fram till återvinningen är säkrat från farliga ämnen , säger Karin Alenius, Regulation specialist on substances of concern, på GTT.

Hennes uppgift är att bevaka lagarna och se till att koncernens Röda lista uppdateras. Hon ska också ha koll på vad som är på gång när det gäller nya regleringar.

-Vi behöver ligga i framkant och vara beredda på att tidigt fasa ut ämnen som vi bedömer är i gränszonen. Helst ska det ske innan de blir helt förbjudna. Då minskar vi också onödiga avbrott i  vår produktion och våra processer, säger hon.

Förenkla arbetet

Röda listan används i första hand av koncernens inköpare, produktutvecklare eller konstruktörer. När nya material eller produkter ska tas fram ska listan underlätta och förenkla det arbetet.

Anna Sjövall , standardiseringsingenjör på GTT, arbetar med processerna kring koncernens olika standards. Hon ser den Röda listan som ett mycket viktigt arbetsverktyg.

-Istället för att själv leta i djungeln av lagar och regleringar kan till exempel en konstruktör lita på att alla de ämnen som inte är tillåtet att använda finns dokumenterade i listan, säger hon.

Rätt från början

Sofia Lundemo, Business improvment leader, på GTP, arbetar mot koncernens leverantörer. Hon ser också stora fördelar med Röda listan.

-Med hjälp av listan gör leverantörerna rätt från början och riskerar inte förseningar för att de måste bya ut vissa ämnen. De kan enkelt stämma av innehållet i sin produkt med listan och se vad som gäller, säger hon.

Nyligen har arbetet med en större uppdatering av Röda listan slutförts. Syftet var att bredda listan och även få med vissa kritiska ämnen som koncernen behöver ha kontroll på.

-Det ingår i vårt arbete med att vara proaktiva. I den uppdaterade versionen har vi tex tagit med ämnen som är tillåtna men som leverantörerna ändå måste deklareras om de ska användas, säger Karin Alenius.

Ett exempel är de så kallade konfliktmineralerna tenn, tantal, wolfram och guld vars levarantörsled ofta är förknippade med stora sociala och miljömässiga problem. I och med att dessa mineraler nu är med på den Röda listan så ökar möjligheten för Volvokoncernen att kartlägga leverantörsleden och understryka att vissa ämnen är viktiga att ha kontroll över.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release