Tillsammans för säkerheten

Säkerhet har alltid varit ett av Volvokoncernens kärnområden. Den är en grundläggande del av vår tradition och en självklar prioritering även i framtiden. En miljon levererade uppkopplade fordon och maskiner bidrar till vår redan starka grund samtidigt som de skapar nya möjligheter inom säkerhet.
Tillsammans för säkerheten

Volvokoncernen har bidragit till säkrare vägar i flera decennier med innovationer som trepunktsbältet och den energiabsorberande säkerhetshytten. När vi nu tittar framåt ser vi uppkopplad teknik och big data som viktiga faktorer för att kunna identifiera och utveckla nya säkerhetsfunktioner. Att arbeta med framtidens säkerhet innebär nästintill oändliga möjligheter.

Fordon skulle till exempel kunna kommunicera med varandra med hjälp av uppkopplad teknik. Om en lastbil registrerar halka på vägen kan den informera andra uppkopplade fordon i närheten. Volvo Lastvagnar samarbetar med Volvo Cars för att lära sig mer om hur kommunikationen mellan enheter av olika märken och modeller kan fungera.

Att hitta bra samarbetspartners för framtiden är nödvändigt. Det finns fantastiska möjligheter med ett uppkopplat system som drar nytta av information från både andra fordon och andra uppkopplade källor som trafikflöde, utryckningsfordon, parkeringsplatser och trafiksignaler.

Volvo Bussar arbetar redan med lösningen Zone Management. Genom att avgränsa geografiska områden digitalt kan man skapa zoner med givna rekommendationer, regler eller begränsningar för fordon. Det gör att kommuner och städer kan reglera bullernivåer, utsläpp och hastigheter, till exempel utanför skolor eller i stadskärnor. Genom att skapa zoner med låg hastighet kan man säkerställa att föraren alltid är medveten om vilken hastighetsgräns som gäller. Det är också möjligt att kontrollera fordonets hastighet.

Zone Management ger en bild av hur framtidens säkerhetslösningar kan se ut. Vi går nu in i en ny, spännande era. Volvokoncernen fortsätter stolt arbetet med att hitta ännu säkrare lösningar.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release