Framtidens fabrik är redan här

Ny teknik kräver flexiblare produktionsanläggningar och nya, högteknologiska lösningar. Volvokoncernen undersöker hur nästa industriella revolution kommer att förändra branschens sätt att arbeta.
Jan Ohlsson diskuterar nya teknologier tillsammans med Atieh Hanna
Jan Ohlsson diskuterar nya teknologier tillsammans med Atieh Hanna, Research and Development Engineer, och Richard Hedman, Senior Research and Development Engineer, Quality & Engineering.

Målet med Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, är att uppnå en smart fabrik, där allt i produktionen är uppkopplat. Termen introducerades i Tyskland 2011. De tre första industriella revolutionerna är ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken.

Industri 4.0 håller på att omvandla Volvokoncernen. Både genom lokala initiativ och större globala projekt i fabrikerna.

Jan Ohlsson, EVP på Group Trucks Operations, koncernens globala organisation för produktion av lastbilar, tror att det kommer att bli stora förändringar, både när det gäller ny teknik och hur arbetet kommer se ut för team och enskilda medarbetare.

“Just nu är det bara fantasin som sätter gränser. Den nya tekniken adderar värde och erbjuder enorma möjligheter“, säger han.

Uppkopplad fabrik

När personer hör ”electromobility”, ”connectivity” och ”automation” går tankarna oftast till produkter, men för Jan Ohlsson betyder orden även en digital och uppkopplad fabrik.

“Till exempel använder vi inte längre printade utskrifter, all information för verifiering och beslut finns i appar eller på dashboards. Vi har robotkollegor vid förarbetet på linen, autonoma truckar i logistiken och soft robots som kan utföra enkla uppgifter på kontoret“, säger han.

Just nu är det bara fantasin som sätter gränser. Den nya tekniken adderar värde och erbjuder enorma möjligheter.

Men det är ingen big bang, förändringarna sker successivt.

“Genom arbetet med ständiga förbättringar bygger vi vår framtida arbetsplats tillsammans, alla är med och påverkar. Och vi gör det tvärfunktionellt, alla roller och ansvarsområden är med och driver teknikutvecklingen.“

Jan Ohlsson jämför lokala piloter med startup-företag. Här finns möjlighet att prova och lära, stänga ner om det inte fungerar och implementera om det adderar värde.

“Det är en helt ny kultur och vi är ovana vid det här arbetssättet. Men utvecklingen går i rasande fart, vi hittar nya möjligheter varje månad och det är bättre att dela upp arbetet i mindre projekt“, säger Jan Ohlsson.

Kompetensen viktig

Idag finns det en rad exempel på framgångsrika piloter ute i verksamheten; en enkel app för att följa logistikflödet av släpvagnar, en AR-app för att se maskinstatus, underhåll från distans via ARglasögon och test av robotar som arbetar sida vid sida med operatörer, är några exempel. Men det sker också större globala initiativ som ett totalt uppkopplat logistikflöde från leverantör till rätt monteringsstation i fabriken. Jan Ohlsson betonar att medarbetarnas kompetens kommer att vara avgörande även i fortsättningen.

“Vi måste hitta en balans i kompetensförflyttningen, det är nyckeln till framgång. Gammal och ny produktionsteknik måste leva sida vid sida i många år till för att vi ska vara konkurrenskraftiga.“

Det är stor skillnad på industrisystemen för att producera lastbilar som drivs på diesel, el och kanske andra bränslen och här måste Volvokoncernen vara flexibel i en övergångsperiod.

“Det är superviktigt att vi som redan är anställda förflyttar oss, men vi behöver också en påfyllnad av nya medarbetare, ny teknik och nya arbetssätt. Vi ökar också vår kompetens genom tekniksamarbeten med företag och högskolor inom olika områden och på flera orter globalt “, säger Jan Ohlsson.

Hur ser en framtida fabrik ut?

“Det är en kreativ och framtidsorienterad arbetsplats i ett supermodernt företag som arbetar med högteknologiska, smarta system. Jag tror absolut att vår attraktionskraft som arbetsgivare ökar“, säger Jan Ohlsson som själv är genuint nyfiken på ny teknik.

“Nu håller jag på att skaffa en digital röstassistent hemma. Det är häftigt med den nya tekniken både i privatlivet och på jobbet. “

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release