Volvo och Högskolan i Skövde utbildar framtidens ledare

Ledare från Volvokoncernen läser högskolekurser i socialpsykologi och företagsekonomi. Utbildningen ingår i ett samarbete mellan Volvokoncernen och Högskolan i Skövde som syftar till att vidareutbilda ledare.
Marcus volvo group
Marcus Lundh, avdelningschef på Volvo, är precis färdig med sin utbildning på Högskolan.

De Volvoanställda som får möjlighet att studera är särskilt utvalda och har fått söka till utbildningen. Intresset har varit mycket stort, även om det är en tuff uppgift att plugga vid sidan om ett chefsjobb.

– Hela fordonsindustrin står inför ett stort teknikskifte. Vi behöver förbereda oss för detta inte bara rent tekniskt utan även ledarskapsmässigt. Som ledare i morgondagens industri krävs delvis andra kompetenser och vi vill därför stärka vårt ledarskap i frågor som traditionellt sett inte fått lika stort utrymme som de mer tekniska kompetenser som våra ledare besitter. Det handlar till exempel om att förstå hur vi som människor fungerar och att vi istället för att anpassa människan till produktionsprocessen, jobbar för att anpassa produktionsprocessen till människan, vilket också ökar affärsmannaskapet säger Beatrice Carrick, HR Director Volvo GTO Skövde.

25 procent studier

De medverkande ledarna studerar på halvfart under två år. Upplägget är att de jobbar 100 procent, men 25 procent av arbetstiden är avsatt för studier. Utöver det sker 25 procent av studierna på fritiden. Marcus Lundh, avdelningschef på Volvo, blev i våras klar med sin utbildning.

– Jag har fått en ökad förståelse för vikten av att ständigt utveckla organisationen och vårda vår kultur. Utbildningen har gett mig nya insikter om hur medarbetarskap och ledarskap hänger ihop och vad det ställer för krav på mig som ledare säger, Marcus.

Det är kurser inom bland annat socialpsykologi, företagsekonomi och kommunikation som valts ut till utbildningen. Kurserna ingår vanligtvis i olika utbildningsprogram som ges vid Högskolan och studenterna från Volvo läser tillsammans med övriga studenter.

Gedigen arbetslivserfarenhet

Karin Kronberg är adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Hon menar att samarbetet också betyder mycket för Högskolans ordinarie studenter.

-De som kommer från Volvo har en gedigen arbetslivserfarenhet och tillför väldigt mycket i diskussioner och grupparbeten. Det blir en annan dynamik i studentgrupperna och de är väldigt uppskattade kurskamrater, konstaterar hon.

Livslångt lärande

Mikael Wickelgren, prefekt och lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, konstaterar att Volvostudenterna verkligen är ett föredöme för alla studenter.

– De går rakt genom utbildningen och missar inget. De har bestämt sig för att få detta att fungera. Jag tycker faktiskt att det är ett strålande exempel på livslångt lärande, säger Mikael Wickelgren.

Han konstaterar att det ofta varit historiskt svårt att få loss tillräckligt med arbetstid till studier vilket gör att man ibland går in i utbildningssamarbete med goda intentioner, men sen räcker inte timmarna till.

– Men det här samarbetet mellan Volvo och Högskolan visar att det faktiskt går att göra i praktiken och det är jag personligen väldigt glad över. Det är en utvecklingsaktivitet som spelar roll.

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release