Smartare transporter med uppkopplad teknik

Framtidens transporter är smarta, flexibla och uppkopplade. Hans Lind, Director Business Innovation & Foresight på Volvo Group Connected Solutions spanar in i framtiden och förklarar hur nya teknologier kommer att förändra landskapet för kollektivtrafiken.
Smartare transporter med uppkopplad teknik

Innovation Lab på Volvo Group Connected Solutions är Volvokoncernens spjutspets när det gäller att utveckla framtidens tjänster och lösningar. Här jobbar ett 25-tal personer i Göteborg, Sverige, och Silicon Valley, USA, med att följa allt som händer inom det digitala ekosystemet, samtidigt som de spanar in i framtiden. Allt i nära samarbete med kunder och externa partners.

Den digitala utvecklingen går väldigt fort och det är helt avgörande att vi förstår omvärlden, ser sammanhangen och förstår var våra kunder och branschen är på väg. Vårt fokus ligger på att identifiera problem och snabbt hitta lösningar, säger Hans Lind.

Redan idag finns mängder av embryon till tekniska lösningar som kan bidra till en kollektivtrafik som möter framtidens utmaningar kopplade till växande befolkning, urbanisering, lägre utsläppsnivåer och ökade transportbehov. Och alla har de en sak gemensamt – uppkoppling och data som möjliggörare.

Framtiden är på många sätt redan här. Flera av de tekniska lösningar vi kommer att se de närmaste tio åren finns i liten skala redan idag, vi vet bara inte vilka som kommer slå igenom. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer gå fort när det väl händer.

Så här tror Hans Lind att kollektivtrafiken kommer att se ut om fem–tio år:  

PASSAGERAREN

Som passagerare reser du sömlöst hela vägen från punkt A till punkt B under konceptet Mobility as a service. Multimodalt och on demand är det som gäller och i resan kan ingå buss, spårvagn, färja, el-skoter, taxi eller lånecykel – allt beroende på hur dina behov ser ut. Du hittar, bokar och betalar hela din resa med mobilen.

Med hjälp av artificiell intelligens och algoritmer vet de olika aktörerna hur invånarnas resmönster ser ut och de ser till att fordonen befinner sig på rätt plats vid rätt tid.

Är du anställd av ett större företag har tjänstebilen bytts ut mot andra tjänster och de ser till att du på ett smidigt sätt kan ta dig till och från jobbet, både när du jobbar på kontor och på distans.

Läs mer om artificiell intelligens

Förenklat är artificiell intelligens ett annorlunda sätt att programmera datorer på. Istället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra, programmeras den till att förstå problem och lösa dem på egen hand. AI används inom många olika områden, sökmotorer, karttjänster och digitala assistenter är några exempel på tjänster som många använder dagligen. Avancerad analys och maskininlärning är två andra begrepp som ofta nämns i samband med AI. Genom att ta hjälp av avancerade logaritmer, kan man låta datorer testa hypoteser istället för att personer gör det. På så sätt kan man testa många fler hypoteser än vad som annars är möjligt och snabbare komma fram till lösningar. Inom Volvokoncernen används avancerad analys idag för att till exempel förutspå livslängden på batterier. Batteriet är en av elfordonets enskilt dyraste komponenter och genom att på förhand förutspå exakt när det behöver bytas ut, kan man spara både pengar och resurser.

BUSSFÖRAREN

Efterfrågan på duktiga bussförare är fortfarande stor och det finns mängder av lösningar som gör jobbet både säkrare, mer attraktivt och roligare.

Med hjälp av geofencing-teknik sänks hastigheten automatiskt när det behövs och vid hinder i trafiken styrs du smidigt om till vägar med bättre framkomlighet. Att bussen kommunicerar med andra fordon, både personbilar och yrkestrafik, bidrar också till ökad säkerhet.

Som förare får du direkt feedback på hur du kör och bussen ger dig viktiga uppdateringar kring fordonets status, vilket gör att du slipper oplanerade stopp.

Internet of Things innebär att fler och fler saker i bussen är uppkopplade och delar med sig av data som till exempel kan användas för att förbättra bussens design – information som på sikt kan förenkla ditt jobb som förare.

I depån är allt fler bussar självkörande och tar sig på egen hand mellan de olika stationerna tvätt, städning och laddning. Som förare slipper du att lägga tid på att hämta och lämna bussen inne på depån, bussen kommer till dig.

Läs mer om Internet of Things

Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder och andra fysiska saker förses med små inbyggda sensorer och datorer. På så sätt kan den kommunicera med omvärlden och i förlängningen bidra till att skapa smarta lösningar. I bussvärlden kan det handla om att koppla upp till exempel passagerarsäten, säkerhetsbälten och dörrar. Med hjälp av den data som de här sakerna genererar, kan man se vilka säten som används mest och kanske designa om bussen för att få bättre passagerarflöden och maximera in- och utflöden genom dörren. Eller, om det är krav på bälte, se till att alla passagerare är fastspända innan bussen kör. Inom fordonsvärlden pratas det också mycket om Vehicle-to-Everything (V2X). Det syftar på den data skickas mellan fordon och alla de uppkopplade enheter som finns i omgivningen och som kan påverka varandra. Det kan vara till exempel andra fordon, fotgängare och trafikinfrastruktur. Rätt använd kan de här kommunikationsflödena bidra till ökad trafiksäkerhet, effektivare trafik och energibesparingar.

ENERGIFÖRSÖRJNING

Framtidens bussar är elektriska, både de som kör i stads-, regional och fjärrtrafik. Detta ökar kraven på en väl utbyggd och smidig energiförsörjning med laddinfrastruktur eller vätgas.

Oavsett vem som äger laddstolpen och var den finns, kan förare av långfärdsbussar både planera, boka och betala sin laddning i ett och samma system.

I städerna styrs och kontrolleras bussarnas laddning av lokala trafikledningssystem som ser till att rätt buss laddas på rätt plats vid rätt tid. Laddningen koncentreras till de stora knutpunkterna och depåerna. Det gör det möjligt för bussoperatörer att enkelt utöka eller ändra sina rutter vid behov.

INFRASTRUKTUR

Genom att använda data från trafikljus eller andra delar av trafiksystemet, anpassas bussens hastighet för att få skapa ett så jämnt trafikflöde om möjligt. Med färre onödiga start och stopp vid trafikljus, minskar bränsle- och energiförbrukningen samtidigt som effektiviteten ökar.

På motsvarande sätt anpassas bussarnas hastighet efter andra bussar på samma linje för att undvika köbildning.

Det som tidigare var dedikerade bussfiler, används nu också av andra typer av transporter när plats finns, allt för att få ett smidigt och effektivt transportflöde in och ut ur städerna. Trafikmängden balanseras med uppkopplad teknik.

De största ledbussar har ersatts av bussplatooning, det vill säga tåg med mindre bussar. Bussarna kommunicerar med varandra och kopplar på och av sig vid behov.

Vissa fasta huvudrutter och knutpunkter finns kvar, men kompletteras med virtuella och mer dynamiska busstopp. Skyttlar plockar upp passagerare där det finns behov.

MYNDIGHETER OCH OPERATÖRER

Med en branschgemensam datastandard räcker det med en datalösning för alla de olika system som en citybuss är utrustad med – till exempel hållplatsskyltar, passenger counting, biljettsystem, positionssystem, övervakningskameror och reklamskyltar. Detta innebär lägre kostnader och en mindre mängd elektronik på bussen.

Back office har flyttat till molnet och med 5G kommer all data i realtid. Med en bra digital spegling av den fysiska verkligheten ökar också möjligheten till förebyggande underhåll. Det är också enkelt att konfigurera om vagnarnas mjukvara vid behov.

Läs mer om 5G

Nästa generations mobila telekommunikationsstandard är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Med 5G kan fler enheter vara uppkopplade samtidigt, uppkopplingen blir snabbare och fördröjningarna mindre.

Mängden data som kan hanteras i molnet blir mycket större och kommunikationen mellan molnet och till exempel ett fordon kan ske utan fördröjning.

När nätverken blir snabbare och bandbredden ökar, skapas också många fler möjligheter till sömlös kommunikation mellan fordon och omgivningen.

5G är en viktig möjliggörare för utvecklingen av autonoma fordon. Den mängd data som sensorerna på ett autonomt fordon genererar är enorm och kräver en snabb och säker kommunikationslänk till och från molnet.

Här hittar du information om Volvo Bussar

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release