AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 på www.volvogroup.se. Under ett år med många utmaningar, levererade Volvokoncernen en bra lönsamhet och stärkte sin finansiella ställning.
1860x1050-image

Rapporten beskriver Volvokoncernens strategi som syftar till att uppfylla missionen att bidra till ökat välstånd med transport- och infrastrukturlösningar, där förmågan att både kunna leverera här och nu och samtidigt förändra och bygga för framtiden är av avgörande betydelse.

– Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Tillsammans med affärspartners och leverantörer stöttade vi våra kunder genom krisens alla skeden. Vi hanterade dramatiska svängningar i efterfrågan samtidigt som vi tog avgörande kliv framåt mot morgondagens fossilfria transportsystem. Vi visade att vi har förbättrat vår volym- och kostnadsflexibilitet avsevärt, vilka var avgörande faktorer bakom vår förmåga att upprätthålla lönsamheten under 2020. Trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder med en marginal på 8,4%. Jag vill tacka alla mina kollegor och våra affärspartners för fantastiskt fina insatser under väldigt svåra omständigheter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.


26 februari, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release