Volvokoncernens branschledande klimatmål godkända av SBTi

Volvokoncernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5⁰ C. Volvokoncernens väg för att nå målen i Paris klimatavtal har nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). ”Vi är fast beslutna att ta ledningen i transformationen mot en mer hållbar framtid i vår bransch”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.
1860x1050-volvo-sbti-image

I november 2020 åtog sig Volvokoncernen att upprätta delmål och en färdväg som allra senast 2050 leder till nettonollutsläpp av växthusgaser. Idag har dessa mål validerats av SBTi.

- Volvokoncernens godkända mål är de mest ambitiösa i branschen och vår färdplan är i linje med Parisavtalet och SBTi: s högre ambitionsnivå. Vi leder vägen genom att också sikta på 1,5-gradersmålet när det gäller utsläpp från de lastbilar och bussar som vi säljer, och som utgör majoriteten av vår verksamhet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Science Based Targets-initiativet erbjuder organisationer två olika ambitionsnivåer i deras strävan att minska utsläppen av växthusgaser. Standardåtagandet som innebär en begränsning av den globala uppvärmningen till väl under 2 ° C över förindustriella nivåer och ambitionen på 1,5 ° C för att anpassa utsläppsminskningen till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Volvokoncernen har åtagit sig det senare alternativet och tar det vidare inom flera områden:

  • Volvokoncernen har som först i branschen utvecklat en färdväg mot 1,5 °C-målet för lastbilar och bussar med en riktad utsläppsminskning på 40 procent per fordonskilometer fram till 2030.
  • Volvokoncernens mål för indirekta utsläpp täcker cirka 95 procent av de sålda produkterna. Detta är branschledande och långt över SBTis minimikrav på 67 procent.
  • Volvokoncernen strävar efter att uppnå netto-nollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040, tio år tidigare än SBTi-åtagandet. Volvos produkter har en genomsnittlig livslängd på tio år i kundanvändningsfasen. För att hela den rullande flottan ska ha netto-nollutsläpp till 2050 är det nödvändigt att alla produkter som levereras efter 2040 har netto-nollutsläpp.

Med 2019 som basår har Volvokoncernen fastställt sina delmål och kommer kontinuerligt att följa upp och rapportera om sina framsteg på ett transparent sätt.

- Klimatförändringarna är verkliga och en av vår tids största utmaningar. Volvokoncernen är ombord på transformationsresan för att ändra vårt erbjudande med ambitionen att vårt utbud ska bli 100 procent säkert, 100 procent fossilfritt och 100 procent mer produktivt. Vi är redo att driva den nödvändiga transformationsresan för vår bransch tillsammans med våra kunder, partners och samhället, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

FAKTA
Science Based Targets-initiativet (SBTi) hjälper företag att upprätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp. Mål som antagits av företag för att minska växthusgasutsläppen anses vara  vetenskapligt underbyggda om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger är nödvändig för att uppnå målen i Parisavtalet - för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 ° C över förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C. SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) och en av åtagandena We Mean Business Coalition.

8 juni, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.com/climate
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter