Pressmeddelande från extra bolagsstämma i AB Volvo

AB Volvo har hållit extra bolagsstämma den 29 juni 2021. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 9,50 kronor per aktie i extra utdelning.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 1 juli 2021.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt här.


29 juni, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076-553 72 29För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter