Volvo Group Venture Capital investerar i företag som gör progamvara för laddning av elfordon

Volvo Group Venture Capital AB har investerat i Driivz Ltd., ett ledande globalt företag som gör programvara för laddning av elfordon. Driivz har utvecklat en end-to-end-plattform för hantering av stora laddnät för elfordon.
Volvo Group Venture Capital investerar i företag som gör progamvara för laddning av elfordon

Driivz-plattformen fungerar som ett operativsystem för laddnät för elfordon och kan användas av laddpunktsoperatörer, elbilsflottor och andra nyckelspelare i ekosystemet. Plattformen är skalbar och modulbaserad, vilket gör den mycket flexibel och att den kan anpassas för att möta kundernas behov. Företaget har ett stort och växande antal kunder inom energisektorn, olje- och gasindustrin, fordonsindustrin och bland laddnätsoperatörer, vilka tillsammans banar vägen för en snabb omställning till elektrifierade transporter.

– Det finns ett betydande och växande intresse för eldrivna fordon och maskiner bland Volvokoncernens kunder, vilket påskyndar omställningen till hållbarare transporter. Samarbetet med Driivz kommer att ha stor betydelse för Volvos arbete med att hjälpa kunder att elektrifiera sina transportlösningar. Det här företaget har imponerat på oss och vi tror att Volvokoncernen kan bidra på ett värdefullt sätt till deras framtida utveckling, säger Erik Johansson, Investment Director på Volvo Group Venture Capital.

Ett gemensamt pilotprojekt mellan Volvo LastvagnarVolvokoncernen och Driivz pågår i syfte att utveckla och testa nya och innovativa laddtjänster som kan möta de specifika behov som finns bland kunder och förare av elektriska lastbilar.

– Volvokoncernen har ambitionen att erbjuda toppmoderna laddtjänster för en sömlös laddupplevelse och genom samarbetet med Driivz kan vi börja ta steg för att realisera den ambitionen, säger Marcus Anemo, Senior Innovation Manager på Volvo Group Connected Solutions.

– Vi är stolta över det här samarbetet med Volvo då de har en ledande roll i elektrifieringen av lastbilsflottor. Investeringen gör oss än mer övertygade om vår affärsmodell. Vi kommer att använda den för att expandera geografiskt och fortsätta utveckla våra produkter, säger Doron Frenkel, Driivz vd.

Volvo Group Venture Capitals uppgift är att göra investeringar som främjar omställning och gör det enklare att ta fram nya tjänster och lösningar och att stödja samarbeten mellan nystartade företag och Volvokoncernen.

Mot bakgrund av trenderna som formar framtida transporter och Volvokoncernens strategiska prioriteringar är de viktigaste investeringsområdena för Volvo Group Venture Capital just nu logistiktjänster, anläggningslösningar och elektrisk infrastruktur. Organisationen har global omfattning men fokuserar just nu på Europa och Nordamerika.

Transaktionen har ingen större betydelse för Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

 

16 mars, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Download

Form background image

Subscription Service

Relaterade nyheter