Volvo Group Venture Capital välkomnar Foretellix, en pionjär inom automatiserad verifiering och validering av fordon

Volvo Group Venture Capital AB har tillkännagett en ny investering i ett ledande bolag inom mätbar säkerhet för förarstödssystem och självkörande fordon. Foretellix Ltd grundades 2018 av en grupp verifierings- och valideringspionjärer vars uppdrag är att göra system för autonom körning säker och effektiv.
image-1860x1050-vgvc-foretellix

En av de största utmaningarna med autonoma system är att avgöra när en produkt är tillräckligt säker för att kommersialiseras. Det är just denna utmaning som Foretellix hanterar med sin verifieringsplattform. Den använder intelligenta verktyg för automation och dataanalys vilka samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att säkerställa att det självkörande fordonet beter sig korrekt under alla tänkbara körförhållanden, inklusive extremsituationer.

Utöver Volvo Group Venture Capitals investering ingick Volvo Autonomous Solutions ett närmare partnersamarbete med Foretellix tidigare i år i syfte att gemensamt skapa en verifieringslösning för autonom körning som fungerar både på allmänna vägar och i avgränsade områden.

– Volvo Autonomous Solutions och Foretellix ingick ett partnersamarbete i mars i år. Vi har en tydlig förståelse av den pågående utvecklingen och fördelarna med att arbeta med Foretellix-teamet och deras verifieringsplattform. Baserat på vår erfarenhet bestämde sig Volvo för att också investera i Foretellix, säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions.

– Teamet har mycket erfarenhet och lösningen är attraktiv för en fordonstillverkare som Volvo. Vi tror att Foretellix affärsmodell och teknik kommer att spela en viktig roll för mobiliteten i framtiden. Foretellix kan ge Volvokoncernen ytterligare insikter i säker autonom körning, säger David Hanngren, Investment Director, Volvo Group Venture Capital.

– Volvo Group Venture Capitals investering stärker vårt samarbete med Volvokoncernen ytterligare och kommer att hjälpa Foretellix att fortsätta påskynda den säkra implementeringen av alltmer avancerade system för automatiserad körning, säger Ziv Binyamini, vd för och en av grundarna till Foretellix.

Volvo Group Venture Capitals uppgift är att göra investeringar som främjar transformation, göra det enklare att ta fram nya tjänster och stödjer samarbeten mellan nystartade företag och Volvokoncernen.

Mot bakgrund av trenderna som formar framtidens transporter och Volvokoncernens strategiska prioriteringar är de viktigaste investeringsområdena för Volvo Group Venture Capital logistiktjänster, produktivitetslösningar och infrastruktur för elektriska transporter. Organisationen har global omfattning och fokuserar på Europa och Nordamerika.

Transaktionen har ingen betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

 

1 september, 2021
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter