Jan Carlson föreslås som ny styrelseledamot i AB Volvo

Pressinformation från AB Volvos valberedning Valberedningen i AB Volvo föreslår att Jan Carlson väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 6 april 2022. Valberedningen föreslår också omval av ordförande Carl-Henric Svanberg samt av ledamöterna Matti Alahuhta, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora och Helena Stjernholm. Eckhard Cordes står inte till förfogande för omval.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Jan Carlson, 61, är en erfaren företagsledare inom både operativ företagsledning och bolagsstyrning i publika bolag. Han har 30 års erfarenhet av fordonsindustrin med flera chefspositioner och styrelsearbete i globalt ledande företag. Tidigare positioner innefattar en rad ledande befattningar, inklusive rollen som koncernchef och verkställande direktör för Autoliv Group, som är världsledande inom fordonssäkerhet med verksamhet i 27 länder. Han har även varit koncernchef för Saab Combitech samt Swedish Gate Array. För närvarande är Jan Carlson koncernchef och verkställande direktör samt styrelseordförande i Veoneer Inc., ett världsledande företag inom fordonsteknik, och styrelseordförande i Autoliv Inc. Han sitter även i styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för fyra av bolagets största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 17,6 procent av aktierna och cirka 39,0 procent av rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) och Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management).

17 februari, 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, ordförande i valberedningen, +46 705-94 53 98

För mer information, gå till volvogroup.se

För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release