Volvokoncernen ska producera batterimoduler i Gent 2025

2025 kommer Volvokoncernens lastbilsfabrik i Gent, Belgien, att börja tillverka batterimoduler. Hittills levererar partners både celler och moduler till koncernen. Investeringsbeslutet att installera batterimodultillverkningskapacitet i Gent är ytterligare ett viktigt steg för Volvokoncernen i formandet av sin framtida värdekedja för batterisystem. Batterimodulens tillverkningslinje i Gent kommer att kunna använda battericeller både från partners och från den planerade battericellsfabriken i Sverige.
volvo-group-ghent-battery-modules-1860x1050

- Vi har påbörjat investeringsprocessen för att etablera batterimodultillverkning i Gent. Byggnaden förväntas bli 12 000 m2 och placeras vid Volvokoncernens tillverkningsanläggning. Den nya högteknologiska modulfabriken kommer att bestå av en nästan helautomatiserad process med robotar. Detta innebär att medarbetare med nödvändig kompetens kommer att rekryteras, både externt och genom att bygga vidare på våra interna kompetenser, säger Jens Holtinger, Executive Vice President Group Trucks Operations. Investeringsramen för detta första steg i modultillverkningen är 75 miljoner euro.

Volvokoncernens monteringsfabrik för lastbilar i Göteborg bygger redan tunga ellastbilar som den första globala tillverkaren i världen. Under andra halvåret 2023 kommer fabriken i Gent också att börja tillverka batterielektriska tunga lastbilar. Batteripaketen som behövs för att driva dessa elektriska lastbilar byggs i fabriken i Gent. Volvokoncernens ambition är att minst 35 procent av de fordon som säljs över hela världen ska vara elektriska år 2030.
 

Oktober 26, 2022
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release