Volvokoncernen påskyndar hållbar mobilitet med innovationsarenor på tre kontinenter

CampX by Volvo Group är ett globalt koncept utformat för att påskynda ny teknik- och affärsinnovation inom hållbar mobilitet genom samarbete med startupföretag. Volvokoncernen har nu fyra innovationsarenor på tre kontinenter – i Frankrike, Sverige, Indien och USA – i och med öppnandet av nya CampX Lyon i Frankrike idag.
230309-CampX 1860x1050

Inom ramen för CampX-konceptet bjuds startupföretag, som har lovande teknik för eldrivna och självkörande fordon samt digitala lösningar, in för att samarbeta med Volvos ingenjörer och affärsexperter under korta valideringsprojekt på CampX innovationsarenor. Dessutom erbjuder CampX ett ekosystem där startupföretag får tillgång till mentorer, nätverk och branschkunskap från Volvokoncernens experter för att kunna validera och testa sina idéer i laboratorier, verkstäder och i testfordon.

"Klimatförändringarna är vår generations absolut största utmaning. Samtidigt ökar efterfrågan på transporter och infrastruktur, och vi måste kunna möta denna efterfrågan med hållbara transportlösningar. Volvokoncernen har som mål att fasa ut koldioxid inom transportindustrin genom att utveckla innovativ teknik inom elektrifiering, automation och digitalisering. CampX är vår strategiska motor för att driva på denna omvandling genom partnerskap med innovativa startups. Vi samarbetar för att påskynda processen", säger Lars Stenqvist, CTO för Volvokoncernen.

CampX by Volvo Group öppnade i Göteborg 2019, och nu finns ytterligare tre innovationsarenor i närheten av Volvokoncernens forsknings- och utvecklingsanläggningar i Bangalore i Indien, Greensboro i USA och Lyon i Frankrike – där den senare öppnas idag i närheten av Renault Trucks huvudkontor.

CampX Lyon kommer i huvudsak att fokusera på utfasning av koldioxid, urban logistik och uptime-tjänster för att minimera stillestånd för fordon, för att bättre kunna möta kundernas behov och hantera de många utmaningar som ständigt växande städer innebär. Med sju samarbetsavtal redan undertecknade har CampX Lyon påbörjat sin resa mot att validera och lansera nya innovationer på marknaden genom samarbeten med startupföretag.

På samtliga fyra CampX-innovationsarenor samarbetar ingenjörer från en rad områden inom Volvokoncernen med olika globala projekt. Genom att arbeta med nya teknik- och affärsinnovationer på ett behovsdrivet sätt kan tiden för produkt- och strategiutveckling minskas avsevärt.

Om CampX
Sedan CampX öppnade 2019 har fler än 50 startups utvecklat sina idéer på CampX by Volvo Group. Ett nytt Incubator-spår, där startupföretag i tidiga faser kan låta sina innovationer mogna, öppnade nyligen på CampX i Göteborg. CampX-konceptet finns nu på Volvokoncernens forsknings- och utvecklingsanläggningar i Göteborg i Sverige, Lyon i Frankrike, Bangalore i Indien och Greensboro i USA. De fyra CampX-arenorna runtom i världen drar nytta av delade affärsnätverk och arbetsmetoder.

Läs mer om CampX by Volvo Group på Volvokoncernens webbplats.9 mars, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har mer än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter