Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds pristagare 2023 utsedda

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Malin Lindén till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Aron Onerup till pristagare i kategorin klinisk forskning. Pristagarna  belönas med 100 000 kronor vardera som extra forskningsanslag och förvaltas av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
AGP23 1860x1050

–  Malin Lindén tilldelas priset i kategorin basvetenskaplig forskning för avancerade basvetenskapliga studier av humana sarkom utgående från kroppens stödjevävnader, och specifikt de som orsakas av den mycket potenta FET- familjen av tumörspecifika proteiner. Studierna ger ny förståelse för hur dessa typer av sarkom uppstår. Resultaten kan på sikt leda till utveckling av ny målriktad behandling för patienter med dessa typer av sarkom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen.

– Aron Onerup får priset i kategorin klinisk forskning för kliniskt relevanta och väl genomförda studier av effekter av s.k. prehabilitering inför kirurgi av tjock- och ändtarmscancer. Forskningen visade på att fysisk aktivitet före operation gynnade återhämtningen efter botande cancerkirurgi för tjock- och ändtarmscancer. Resultaten kan leda till bättre förståelse av hur en prehabilitering kan genomföras på bästa sätt och kan tillämpas även för andra cancerformer, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från större fonder.

 

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond & Senior Advisor AB Volvo, 031 66 10 73, eller
Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26

 

30 maj, 2023För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter