Volvokoncernen förvärvar batteriverksamhet från Proterra Inc. och Proterra Operating Company

Proterra Inc. och Proterra Operating Company Inc. befinner sig i en frivillig konkursprocess enligt Chapter 11 i USA. Volvokoncernen har valts ut som vinnande budgivare i en auktion för verksamheten för tillgångar i affärsenheten Proterra Powered. Köpeskillingen är på 2,3 miljarder kronor.  
VolvoGroup 1860x1050

Transaktionen mellan Proterra Inc. och Proterra Operating Company som säljare och Volvo som köpare är villkorad av konkursdomstolens i USAs godkännande. Dessutom kommer slutförandet av transaktionen, som förväntas ske i början av 2024, att vara föremål för konkurrensgodkännande och vissa andra villkor.

Bland de tillgångar som förvärvas finns ett utvecklingscenter för batterimoduler och kompletta batterier i Kalifornien och en monteringsfabrik i South Carolina. Med detta förvärv kommer Volvokoncernen att komplettera nuvarande, och påskynda framtagandet av Volvos framtida, batterielektriska erbjudande.

Transaktionen har ingen väsentlig påverkan på Volvokoncernens finansiella resultat.


 

10 november 2023
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef
076 553 72 29
press@volvo.comDenna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 10 november 2023.För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter