– En fantastisk möjlighet att få använda mina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang

Andreas Karlsson deltog i ett program för examensarbeten vid Volvokoncernen från januari till juni 2019. – Att delta i programmet var en fantastisk upplevelse som alla bör prova, säger han.
Andreas Karlsson | Volvo Group

Hur upptäckte du programmet?
Vi hade möjlighet att träffa ett antal olika företag på mitt universitet. Jag hade redan haft kontakt med Volvokoncernen och diskuterat möjligheten att göra en del av arbetet med min kandidatuppsats där.

Vad studerade du och var?
Jag läste en kandidatexamen i datavetenskap vid högskolan i Skövde.

Vilka var dina mål med att delta i programmet?
Jag ville få en inblick i hur det är att jobba vid Volvokoncernen och samla in material till min kandidatuppsats.

Vilka var dina första intryck av Volvokoncernen?
Att det är en fantastisk plats! Alla var verkligen hjälpsamma. Vi var en grupp på tre personer och visste till en början inte vilken inriktning vår forskning skulle få. Det var något vi bestämde när vi hade kommit en bit på vägen i vårt arbete.

Vilket område arbetade du inom och undersökte?
Event sourcing.

Vilken var den mest givande aspekten av din tid vid programmet för examensarbeten?
Det gav mig möjligheten att få använda mina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Det var mycket givande att få inblick i hur andra utvecklare arbetade och att få uppleva det dagliga arbetet för Volvokoncernens IT-personal.

Var det lätt att få kontakt med de människor du ville prata med?
Ja, absolut. Vi satt alldeles bredvid de medarbetare som kunde tillhandahålla den information vi behövde.

Hur var din dagliga upplevelse? Var du ofta på plats?
Vi var där varje dag, förutom när vi hade andra åtaganden vid högskolan.

Vilket stöd fick du när du skrev din uppsats?
Vi fick tips om planering och förberedelser – hur man strukturerar uppsatsen och sina teman.

Vilka är dina långsiktiga yrkesmål?
Jag är inte helt säker än, men mitt nuvarande mål är att arbeta inom programvaruutveckling. Jag gillade att skriva min uppsats vid Volvokoncernen och just nu känns det bra att vara tillbaka igen och arbeta som konsult.

FAKTA

Namn:
Andreas Karlsson
Titel: IT-konsult på uppdrag vid Volvokoncernen
Plats: Skövde
Utbildning/kvalifikationer: Kandidatexamen i datavetenskap, Högskolan i Skövde
När jag inte är på jobbet: Jag gillar att spela dataspel och träna

Relaterade nyheter