Möt Adam, Lead Data Scientist

Adam har ett stort intresse för AI och erfarenhet av avancerad analys. Med en doktorsexamen i plasmafysik på Chalmers tekniska högskola ovanpå det, saknades det inte jobberbjudanden. Valet han gjorde har han inte ångrat en sekund. - Jag är glad att jag valde Volvo, säger Adam.
Möt Adam, Lead Data Scientist

Transportbranschen är en sektor där AI kan ha stor inverkan och det var en av anledningarna till att Adam valde Volvo. Det och att få vara med om elektrifieringen av Volvokoncernens fordon.

Volvo Group Connected Solutions, där Adam arbetar, är en organisation inom Volvokoncernen vars uppdrag är att leda utvecklingen av koncernens tjänster och lösningar för uppkopplade fordon. I sin roll hanterar och analyserar Adam stora mängder data.

”Genom att analysera data från våra uppkopplade fordon förstår vi hur våra kunder använder dem och kan på det viset hjälpa dem att effektivisera sin verksamhet.  Det kan både handla om bättre anpassade fordon och maskiner, och om tjänster som förenklar kundens vardag”, förklarar Adam. ”Det är också viktigt att se till att kundens fordon alltid rullar och där är dataanalys ett viktigt redskap.”

Ett konkret exempel på vad Adam menar är att förarna kan få feedback på hur bränsleeffektivt de kör baserat på data från fordonen. De kan också få förslag på hur de kan förbättra sin körning eller få ut det mesta av produkten. Den ökade kundförståelsen kan även användas när nya fordon och transportlösningar utvecklas.

Problemlösning

En vetenskaplig approach är nödvändig när man tar sig an de problem som Adam och hans kollegor ställs inför, och hans kollegor har alla tung akademisk bakgrund från olika områden. Adam är inte ensam om att ha en doktorstitel på avdelningen.

”Det finns ingen given checklista i det här jobbet”, säger Adam. ”Man får tänka annorlunda och attackera problemen olika varje gång. I teamet hjälps vi åt med att komma med nya idéer, men också med att dubbelkolla varandras slutsatser. Man måste vara nyfiken och systematisk på samma gång!”

Analys av data är förstås ett viktigt steg för att förstå och lösa problemet.

”Vi använder oss av många avancerade tekniker såsom maskininlärning, AI, datamining och algoritmutveckling”, förklarar Adam.

En annan viktig del av Adams arbete är att kunna presentera och visualisera sina slutsatser.

”Vi är här för att tillföra värde för de vi samarbetar med; om de inte förstår vad vi har gjort har de ingen nytta av det”, säger Adam

Det bästa med jobbet tycker Adam är att det är varierat och flexibelt och att det finns möjlighet att både styra och påverka inom teamet. Det går att skapa stort värde för både kunderna och samhället i stort.

”Jag får vara med i hela kedjan. Det börjar med en idé eller vagt problem som behöver förtydligas och lösas på ett effektivt sätt. Jag gör allt från första mötet där problemet eller idén presenteras till att koda på datorn”, förklarar Adam.

AI och framtiden

Adam tror att AI kommer att användas i allt större utsträckning i framtiden. Enligt honom finns det potential inom alla branscher att automatisera repetitiva och manuella arbetsuppgifter och därmed minimera risken för fel, men också att inhämta kunskap och insikter med nya metoder.

”Det är stor efterfrågan på det vi gör inom Volvo så det kommer inte att bli slut på jobb. Det kommer bara öka”, säger han.

Vad kan vi då förvänta oss i framtiden när det gäller AI inom transportbranschen? AI-lösningar är en mycket viktig komponent i utvecklingen av autonoma fordon, vilka har potential att förändra hela transportsektorn i grunden. Adam nämner även smarta planeringssystem som ett potentiellt användningsområde.

”AI kan skapa förutsättningar för ett mer flexibelt transportsystem där rutter och flöden av både personer och gods optimerades i realtid baserat på rådande transportbehov och trafikläge”, säger Adam. ”Idag görs en sådan planering oftast i förväg och kan sen inte ändras men det finns mycket att vinna på om hela transportsystemet kunde reagera snabbare. I dagens uppkopplade värld finns förutsättningarna”, fortsätter han.

 Utmaningar

Storskalig dataanalys är en relativt ny företeelse. Mycket av den data som Adam och hans kollegor jobbar med har ofta sparats för ett helt annat syfte.

”Det kan innebära att data historiskt inte har sparats så ofta som vi skulle vilja, eller att betydelsen av en viss parameter har förändrats över tid. Men vi får helt enkelt göra det bästa av den data vi har att jobba med”, säger Adam.

Men Adam lyfter också fram den kanske svåraste utmaningen av alla.  

”Den viktigaste faktorn är att göra det komplexa enkelt och tillgängligt, så att mottagaren kan förstå och fatta välgrundade beslut. Det är så vi kan skapa värde och tillföra något konkret”, säger Adam. ”Om vi inte lyckas med det så kommer vi inte vidare.”

”Det är stor efterfrågan på det vi gör inom Volvo så det kommer inte att bli slut på jobb. Det kommer bara öka”

Hitta ditt drömjobb

Relaterade nyheter