Med gemensamma krafter mot framtiden

Påskynda omställningen i Europa 

Den senaste upplagan av Mobility Transformation Forum ägde rum tisdagen 23 maj 2023. 

Årets evenemang handlade om att gå från ord till handling genom att fokusera på behovet av samsyn mellan berörda sektorer för att en framtid med noll koldioxidutsläpp ska vara möjlig att nå. 

Transportindustrin befinner sig i ett unikt momentum. Vi är mitt upp i en omfattande omställning som kommer revolutionera mobiliteten och göra den hållbarare under kommande decennier, med förpliktelsen att ge svar på både miljöutmaningar och digitala utmaningar samtidigt som vi bevarar den europeiska industrins konkurrenskraft.

Titta på en inspelning från evenemanget och ta del av hur vi driver industrin framåt för att bli den första och enda regionen i världen som kommer vara helt fossilfri år 2040. Ta del av vad Europeiska unionen och nationella regeringar måste göra för att skapa de nödvändiga förutsättningarna som möjliggör och påskyndar denna omställning.

Under det här evenemanget erbjöds deltagarna möjligheten att på nära håll själva studera ett brett urval av olika mobilitetslösningar som kommer behövas för att omställningen ska vara möjligt. Allt från nya konceptinnovationer som ingen tidigare sett till verkliga lösningar som finns på marknaden och används i kommersiell trafik ute på vissa av våra vägar redan i dag.

Titta på en inspelning från 2023 års upplaga av Mobility Transformation Forum

PROGRAM

INOMHUS

09.10 Välkomnande:
Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister och vice statsminister

09.20 Huvudtalare:
Charlotte Nörlund Mattiessen, politisk rådgivare, på uppdrag av Adina-Ioana Vălean, EU-kommissionär för transport

09.30 Paneldebatt:
Hur påskyndar EU omställningen till grön mobilitet? Vad krävs av intressenter inom fordonstillverkning, logistik och energisektorer? Hur kan politiker och beslutsfattare underlätta och påskynda denna process? 

10.35 Informellt samtal: 
Hur möter vi den ökande efterfrågan på grön energi? 

UTOMHUS

11.00 Möjliggöra utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn: 
Ett brett urval av olika mobilitetslösningar, från nya konceptinnovationer till verkliga lösningar.

Talare under evenemanget

Martin Lundstedt

Volvos vd och koncernchef

Ebba Busch

Sveriges energi- och näringsminister och vice statsminister

Clara de la Torre

Ställföreträdande generaldirektör GD Clima, Europeiska kommissionen

Pascal Canfin

Ledamot i Europaparlamentet, ordförande i miljöutskottet

Anna Borg

Vattenfalls vd
 

Oscar de Bok

Vd för DHL Supply Chain

Lars Stenqvist

Teknisk direktör, Volvokoncernen

Timo Kiiha

Chef för Corporate Lending, Northern Europe, EIB

Peter Campbell

Global korrespondent mot motorbranschen,
Financial Times