European Transport Forum

I maj 2022 tog Mobility Transformation Forum över ansvaret för alla aktiviteter inom European Transport Forum (ETF). I drygt 15 års tid har ETF varit en plattform där de mest framstående intressenterna i EU kunnat diskutera de mobilitetsutmaningar Europa står inför och tillsammans forma transportindustrins framtid.

Volvokoncernens Innovation Summit

Volvokoncernens Innovation Summit är en rad liknande konferenser som hölls i London, Bryssel och Peking under 2017 och i Berlin i september 2018. Målet med deras upplägg är att föra debatten vidare och leda fram till nya tankar och idéer i brännande frågor som bland annat luftkvalitet, föroreningar, överbelastning, hälsa och trafiksäkerhet.