Volvo Technology Award

Volvo Technology Award är en utmärkelse för framstående teknisk utveckling som bidrar till att stärka Volvokoncernens högteknologiska konkurrenskraft och tekniska expertis. Bland vinnarna genom åren finns världsberömda innovationer som den marina drivenheten DuoProp, City Filter som används för att rena avgaser från lastbilar och bussar och Volvos sidokrockkuddar (SIPS).

Volvo Technology Award tilldelas medarbetare på Volvokoncernen och delas ut varje år.

Vinnare 2022

Volvo Technology Award går till det nya programmet för tunga ellastbilar 

Införandet av fossilfria framdrivningsalternativ för lastbilar som kör medellånga transporter och fjärrtransporter har betraktas som en avgörande vändpunkt för att kunna minska transportsektorns användning av fossila drivmedel. Det är här som projektet för det nya programmet för tunga ellastbilar kommer in i bilden. Den tunga batteridrivna ellastbilen som utvecklats genom projektet innebär ett robust gensvar på marknadens växande efterfrågan på ett fossilfritt alternativ. Konfigurationen levererar 540 kWh batterilagring, vilket ger den över 300 km körsträcka och en lastkapacitet på upp till 44 ton. Det är den första i sitt slag på marknaden i segmentet, med en viss marginal före konkurrenterna. Den började produceras i vecka 37 på Tuvefabriken i Göteborg.

Ett riktigt brett produkterbjudande

Vårt första kompletta program av ellastbilar blev tillgängligt för kunderna att köpa under 2021. I dag är Volvokoncernen ledande på ellastbilsmarknaden med ett riktigt brett produkterbjudande, bland annat FH, FM och FMX i dragbils- och jämnlastbilskonfigurationer med fler än 15 hjulbasalternativ. Det gör våra tunga ellastbilar till det första verkligt gångbara produktprogram för kunder som är redo att bli fossilfria.  

Tidigare vinnare

År

Vinnare

Beskrivning

2021Banbrytande elektrohydrauliskt systemDet nya systemet Common Pressure Rail Hybrid används i grävmaskiner, vilket resulterar i en radikalt förbättrad verkningsgrad.
2020Fjärruppdatering av programvara sparar tid för kundernaVolvokoncernen är först inom den tunga fordonsindustrin att erbjuda kunderna fjärruppdateringar av programvara i fordonskomponenter och fordonssystem. Ingenjörerna bakom den här lösningen tilldelas årets Volvo Technology Award.
2019Electric SiteI ett banbrytande projekt elektrifierades ett stenbrott i Sverige med självkörande hybridmaskiner och helelektriska maskiner.

2018

Konceptet för en hybridgrävmaskin  

Konceptet förbättrar bränsleeffektiviteten och produktiviteten betydligt tack vare användningen av ett elektroniskt styrt hydraulsystem, energiåtervinningssystem och pumpoptimering.

2017

Konstruktion av vågformad kolv

Den smarta kolvformen har gjort Volvokoncernens nya lastbilsmotorer ännu bränsleeffektivare. Kolvkronan har försetts med vågformer som förbättrar utnyttjandet av syre.

2016

Elbuss

Volvokoncernens ställning som världsledande när det gäller elbussar kan till stor del tillskrivas den unika och innovativa elektriska drivlinan.

2015

Dubbelkoppling

I-Shift Dual Clutch-växellådan använder teknik från sportbilsindustrin för att höja körbarheten hos tunga lastbilar till en helt ny nivå.

2014

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering gör lastbilsförarens jobb både säkrare och bekvämare.

2013

I-See-systemet – bränslebesparande ”autopilot” till lastbilar

I-See-systemet minskar bränsleförbrukningen under fjärrtransporter med upp till 5 %.

2012

OptiShift

Ett system som gör en hjullastare upp till 15 % energieffektivare.

2011

Hydraulsystem i grävmaskiner

Den förbättring i effektivitet som detta hydraulsystem resulterar i ger bränslebesparingar på upp till 15 %.

2010

Volvo Penta Dynamic Positioning System

Ett system som ser till att båten stannar i sin aktuella position

2009

I-SAM hybridlösningen

I-SAM är en permanentmagnetmotor som går på växelström. Fordonets bromsenergi omvandlas till elektricitet och lagras i fordonsbatterierna.

2008

Ny maskinupphängning

Det hydrauliska fjädringssystemet har en avancerad elektronisk styrning som gör att maskinen går med jämn prestanda, oavsett om den är tom eller fullastad, eller körs sakta eller i maxhastighet. Under gynnsamma förhållanden ökade inte bara maskinernas verkningsgrad med så mycket som 40 %. Även föraren utsattes för kraftigt minskade vibrationer.

2007

Tung motorplattform

Den nya dieselmotorfamiljen, som i huvudsak introducerades mellan åren 2005 och 2007, visade på att våra ingenjörer hade löst ekvationen för högre prestanda, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

2006

Gemensam fordonsinstrumentering

Kombinationsinstrumentet kännetecknas av en hög grad av gemensamma komponenter, osynliga för betraktaren, samtidigt som det ger hög flexibilitet med tydlig varumärkesidentitet.

2005

Volvo Penta IPS

IPS-systemet (Inboard Performance System) med framåtriktade propellrar. Enkelt uttryckt är propellrarna i det nya systemet vända i båtens färdriktning. IPS använder dragande och motroterande propellrar med drivningen genom skrovet i stället för aktern. Det gör båtarna snabbare, kraftfullare, tystare och renare – och lika lättmanövrerade som en bil.

2004

Bränsleeffektiva hjullastare

Volvo Anläggningsmaskiner antog en helhetsgrepp om hjullastarna i sin E-serie för att optimera bränsleeffektiviteten. Varje maskinkomponent har noga konstruerats som en integrerad del av systemet som helhet.

2003

Volvo Link-telematik

Volvo Link kombinerar satellitteknik och internet i funktioner som navigering, trafikinformation, vägassistans och tvåvägskommunikation mellan lastbilar och deras hemmabaser oavsett var i världen fordonet befinner sig.

2002

I-Shift-växellåda

I-Shift kan utläsas antingen ordagrant som ”I shift” (jag växlar) eller med betydelsen intelligent växling. Eftersom växellådan är riktigt smart – inte bara växlar själv utan också gör det effektivare än någon nu tillgänglig jämförbar enhet på lastbilsmarknaden – är båda tolkningarna lika rätt.

2001

Filmkylt raketmunstycke

En helt ny form av munstyckskylning som benämns filmkylning.

2000

Dynafleet II

Trådlöst transportinformationssystem. Systemet underlättar för åkare att kommunicera i realtid med sina fordon och förare.