Gedragscode en ander beleid

Onze Gedragscode

Onze Gedragscode licht de verwachtingen toe voor hoe we binnen de Volvo Group zakendoen: ethisch en in overeenstemming met de wet. Deze manier van zakendoen bouwt vertrouwen op bij onze klanten en bij de samenleving in het algemeen, wat ons commerciële succes vergroot.

Ander beleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is de maatstaf van onze prestaties door de ogen van onze klanten. De Volvo Group zal de leider in klanttevredenheid zijn door baanbrekende producten en diensten voor de transport- en infrastructuurindustrie te leveren.

Veiligheidsbeleid

De Volvo Group streeft ernaar zijn klanten producten te bieden die voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

Milieubeleid

Het doel van de Volvo Group is leider te zijn op het vlak van zorg voor het milieu onder 's werelds grootste producenten van producten, machines en systemen die met transport te maken hebben.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Gezondheid, veiligheid en welzijn van onze medewerkers is een prioriteit.

Duurzaam inkopen 

Duurzaamheidseisen aan onze leveranciers. Dit vervangt de oude KEP5 en KEP6.

Volvo Group Whistle

Elke schending van onze Gedragscode dient aan managers te worden gemeld. Als dat niet mogelijk is of als er voldoende vermoedelijke overtredingen zijn, kunnen deze gerapporteerd worden aan de Volvo Group Whistle. Represailles tegen iemand die te goeder trouw een klacht heeft ingediend, worden niet getolereerd.

Ga naar de Volvo Group Whistle

Relevante links