Samen worden we steeds veiliger

Partnerschappen en samenwerking op het vlak van veiligheid

Er komt geen einde aan het traject van de Volvo Group naar meer verkeersveiligheid. Onze Safety Vision is uitdagend - maar we staan er niet alleen voor. Wij geloven dat vooruitgang wordt geboekt door te delen en samen te werken.

De Volvo Group werkt actief en in nauwe samenwerking met de academische wereld, overheden en andere industriële spelers om de kennis, regelgeving en ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor veiligere transportsystemen verder te stimuleren.

Hieronder staan voorbeelden van onze vele partnerschappen.

Global Ministerial Conference on Road Safety

De Volvo Group maakt deel uit van het High-level Consultative Committee voor de conferentie. “Achieving Global Goals 2030” is het thema voor deelnemende landen, vertegenwoordigers van de industrie en niet-gouvernementele organisaties. Het evenement wordt mede gesponsord door de Verenigde Naties via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Verkeersveiligheid in Zweden

China-Sweden-Research Centre for Traffic Safety

De Volvo Group maakte deel uit van de oprichting van deze samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid tussen China en Zweden. Samen met een aantal topuniversiteiten, instituten en industriële partners uit beide landen worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van veiligheid. Een ander aandachtsgebied is het ondersteunen van de besluitvorming van de overheid op het gebied van verkeersveiligheid.

Veiliger

Het Safety Center aan Chalmers University of Technology in het Zweedse Göteborg is een competentiecentrum waar partners uit de auto-industrie, universiteiten en autoriteiten samenwerken aan onderzoek naar verkeersveiligheid en veilige mobiliteit. Sinds de oprichting in 2006 is de Volvo Group al een belangrijke partner van het centrum voor innovatie.

Veiliger onderzoek

China In-depth Accident Study

Deze gedetailleerde database van verkeersongevallen in China werd opgestart in 2011. CIDAS heeft een eigen onderzoeksteam dat samenwerkt met de verkeerspolitie ter plaatse wanneer er een ongeval is gebeurd. Zes verschillende steden zijn in de database opgenomen om een breed inzicht te geven in de vele verschillende soorten wegen en economische situaties die in China vertegenwoordigd zijn.

SITIS

De Volvo Group nam het initiatief om The Sweden/India Transport Innovation and Safety Partnership op te richten. Dit partnerschap is bedoeld om een bilateraal platform uit te bouwen dat innovatie bevordert en technologieën en oplossingen ontwikkelt die de belangrijkste uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid aanpakken. SITIS wil ook de ontwikkeling van een veiliger en duurzamer transportsysteem in India ondersteunen.

Vision Zero Academy

Het Zweedse agentschap voor verkeersveiligheid werkt al lang met Vision Zero. Ze organiseren regelmatig cursussen waar overheden, vertegenwoordigers van de industrie, gemeenten en NGO's kunnen leren hoe een veilig wegtransportsysteem kan worden gecreëerd. Het idee van Vision Zero als innovatief beleid, en hoe dit de werkmethoden zou kunnen beïnvloeden, wordt er ook geleerd.

Vision Zero Academy

Volvo Traffic Safety Program en Safety Exhibition Center in Brazilië

Het engagement van de Volvo Group op het vlak van veiligheid bestaat al meer dan 30 jaar in Brazilië. In 2017 ontving het werk met het Volvo Traffic Safety Program de “IRF Global Road Achievement Award” voor veiligheid van de International Road Federation.

Nog een stap op weg naar bewustwording is het Safety Exhibition Centre in Curitiba. De tentoonstelling wordt gesponsord door de Volvo Group en heeft de eerste jaren meer dan 32.000 bezoekers getrokken.

Safety Exhibition Center

Youth for Road Safety - Yours

Youth for Road Safety verzamelt meer dan 200 jonge leiders van over de hele wereld om actie te ondernemen met betrekking tot de grootste bedreiging voor de volksgezondheid: verkeersongevallen. De Assembly zal verkeersveiligheid en transversale oplossingen onderzoeken om de belangrijkste doodsoorzaak voor jongeren van 15-29 jaar aan te pakken.

World Youth Assembly for Road Safety

Global Road Safety Initiative

Het Global Road Safety Initiative, GRSI, legt bijzondere nadruk op landen met een laag tot gemiddeld inkomen. In deze landen rijden slechts de helft van alle voertuigen ter wereld, maar ze veroorzaken 90% van alle verkeersdoden, een percentage dat stijgt in lijn met de motorisering.

De Volvo Group is betrokken geweest bij de oprichting van het initiatief en het pilootproject Road Safety Partnership voor India.

Lees het manifest (PDF, 257 KB)

Meer informatie over verkeersveiligheid bij de Volvo Group