Volvo Safety Vision - nul ongevallen

Nul ongevallen met producten van de Volvo Group

De Safety Vision van de Volvo Group biedt duidelijke richtlijnen voor al onze veiligheidswerkzaamheden. Het idee van "nul" vormt onze leidraad. Het is een manier van denken en een holistisch kader voor onze inspanningen. Het is gebaseerd op het feit dat elk ongeval impact heeft en op de overtuiging dat ongevallen te voorkomen zijn.

We zijn ons er goed van bewust dat onze producten niet geïsoleerd werken en dat veel ongelukken gebeuren door een complexe reeks gebeurtenissen waar wij geen controle over hebben, maar toch blijven we toegewijd aan onze visie. Zolang er ongelukken zijn, geloven wij dat we het verschil kunnen maken.

De Safety Vision is gebaseerd op het inzicht dat er voor verkeersveiligheid systematisch werk nodig is met de gecombineerde inspanningen van veel belanghebbenden. Daarom werken we openlijk samen met anderen op gebieden die belangrijk zijn voor de veiligheid, maar waar we geen directe controle over hebben.

Zolang er ongelukken zijn, engageert Volvo zich om altijd te streven naar nul ongevallen, door middel van kwalitatieve en innovatieve producten die de frequentie van ongevallen en de gevolgen ervan verminderen.

Nul ongevallen is onze visie - zo gaan we te werk

Volvo Group heeft een Zero Accident Vision met betrekking tot onze producten. We werken proactief aan het ontwikkelen van intelligente oplossingen die niet alleen de gevolgen van ongevallen afzwakken, maar ernaar streven deze ongevallen te voorkomen.

Nul ongevallen betekent ook systematisch werken met een cultuur rond nul ongevallen in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden om de vooruitgang in elke dimensie te versnellen en een veilig systeem te creëren voor alle weggebruikers. Samen maken onze veiligheidsmaatregelen het verschil.

Safety Director Peter Kronberg over het Zero Accident Program

“De Volvo Group is een van de grootste leveranciers van commerciële transportoplossingen ter wereld en onze producten zijn overal aanwezig, op en naast de weg, in de stad en op zee. Werken aan veiligheid begint voor ons altijd met het begrijpen van de reële omstandigheden waarin onze voertuigen en machines werken, en door een diepgaand inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van ongevallen met onze producten.

In de loop der jaren hebben onze onderzoekers van ongevallen veel kennis verzameld over waarom, hoe en welke soorten ongevallen er gebeuren. Deze kennis heeft rechtstreeks invloed op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Onze op feiten gebaseerde aanpak zorgt ervoor dat we de juiste prioriteiten hebben en stappen blijven zetten die echte voordelen op het vlak van veiligheid opleveren. 

De problemen waarmee we te kampen hebben, zijn een uitdagende combinatie van conventionele problemen en nieuwe problemen als gevolg van een transportsysteem in verandering, technologische paradigmaverschuivingen, zoals elektromobiliteit en automatisering, en snelle motorisering en verstedelijking.

Voor de vooruitgang moeten we wereldwijd het gebruik van elementaire veiligheidsmaatregelen aanmoedigen, maar ook innovatie die ten volle gebruikmaakt van de voordelen van moderne veiligheidstechnologie.

Onze basisfilosofie is dat ongevallen voorkomen kunnen worden. Dat is het standpunt dat we hebben ingenomen en waar we in geloven. Het is de Safety Vision van de Volvo Group. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we een groot aantal factoren niet onder controle hebben. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken met andere spelers en het beleid voor nul ongevallen uitdragen.

In landen met een hoog inkomen is de vooruitgang grotendeels afhankelijk van de voortdurende ontwikkeling van geavanceerde sensoren en technologieën, maar ook van de bereidheid van beleidsmakers en de privésector om gedurfde veranderingen in de traditionele manier van werken aan te brengen.

In landen met een laag tot gemiddeld inkomen zijn er minder mogelijkheden. Maar als belangrijke betrokkenen op dit punt samenwerken, is de ontwikkeling van meer betaalbare veiligheidsoplossingen mogelijk. Het is ook belangrijk om steeds meer beproefde voertuigregelgeving en verkeerswetgeving te implementeren.

We staan voor een paradigmaverschuiving, zowel op technologisch als politiek vlak. De mogelijkheden die niet alleen automatisering, elektromobiliteit en connectiviteit, maar ook de digitalisering van het transportsysteem bieden, zijn enorm. Duurzaamheid is een enorme drijvende kracht geworden, herkenbaar in bijna alle delen van het debat.

Wij zijn een toonaangevende wereldwijde aanbieder van transportoplossingen en zullen de verandering stimuleren.

En onze Safety Vision maakt daar een belangrijk deel van uit.”

Meer informatie over Verkeersveiligheid bij de Volvo Group