Duurzaamheidsstrategie

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de wereld waarin we morgen leven. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking veranderen het landschap en de verwachtingen van transport en infrastructuur. Bij al onze acties moeten we nadenken over hoe we de impact op het klimaat kunnen verminderen, hoe we de hulpbronnen van onze aarde efficiënter kunnen gebruiken en hoe we meer verantwoord zaken kunnen doen.

Als ondertekenaar van de Global Compact van de Verenigde Naties (VN), partner in het WWF Climate Savers-programma en aanhanger van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de VN houden we bij onze ontwikkelingen rekening met wereldwijde trends en uitdagingen, internationale normen voor verantwoord ondernemen en de verwachtingen van belanghebbenden aan de hand van onze duurzaamheidsstrategie.

We spannen ons in voor het Science Based Targets-initiatief en zorgen voor een kader voor groene financiering om de transformatie naar fossielvrije oplossingen te versnellen.

Duurzaamheidskader van Volvo

Klimaat

De uitstoot van broeikasgassen is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Lees hier hoe wij fossiele energie vervangen door schone energiebronnen.

Middelen

De hulpbronnen van onze aarde zijn niet oneindig. Lees hier hoe we zorgen voor een efficiënter gebruik en hoe we circulariteit bevorderen.

Mensen

In onze onderneming staan mensen centraal. Lees hier hoe we veiligheid bieden, mensenrechten respecteren en ons volledige potentieel benutten.

Klimaat

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzaamheidsdoelen van de Volvo Group waar te maken. Een van de belangrijkste zaken die we kunnen doen, is onze klanten helpen om hun uitstoot te verminderen. Oplossingen ontwikkelen die de CO2-voetafdruk verkleinen, is dan ook de eerste prioriteit in onze duurzaamheidsstrategie. We willen innovatieve en competitieve oplossingen op de markt brengen in gebieden waar we de grootste impact kunnen hebben.

We denken voortdurend na over nieuwe duurzaamheidsinitiatieven om de gevolgen voor klimaat en milieu van onze industriële activiteiten te beperken. We focussen voortdurend op minder afval en emissies, een geoptimaliseerd waterverbruik en een beter gebruik van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën. We vervangen fossiele energiebronnen door duurzame energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen.

Meer informatie

Middelen

De hulpbronnen van onze aarde zijn niet oneindig. Onze ambitie? Het goede voorbeeld geven en streven naar toonaangevende duurzaamheid in ons eigen transportsysteem. Volgens ons kunnen we de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten verdubbelen. 

Het heroverwegen van bestaande productie- en consumptiepatronen kan enorme voordelen opleveren. We moeten afval en vervuiling steeds verder terugdringen en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Door een sterkere focus op circulariteit in onze duurzaamheidsinitiatieven zullen we hulpbronnen en materiaal nog efficiënter kunnen gebruiken, met aanzienlijke kostenbesparingen als resultaat.

Meer informatie

Mensen 

Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen. Onze visie? Nul ongevallen met producten van de Volvo Group en op onze werkplekken. Met onze duurzaamheidsinitiatieven streven we ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid. We willen een werkplek creëren waar alle collega's elke dag veilig thuiskomen.​

We zijn er trots op dat we een begeerde werkgever zijn en dat we het talent dat we nodig hebben, weten aan te trekken en te behouden. In ons bedrijf staan onze medewerkers centraal: daarom willen we een positieve impact hebben op de mensen om ons heen en doen we er alles aan om de mensenrechten te respecteren, zoals omschreven in de duurzaamheidsvisie van de Volvo Group.

Ons gedrag in ons dagelijks werk bepaalt hoe de Volvo Group wereldwijd wordt gezien. We werken voortdurend aan het opbouwen van duurzame ecologische en maatschappelijke waardeketens, en spannen ons in voor onze samenleving, zoals omschreven in de duurzaamheidsstrategie van de Volvo Group.

Meer informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties schetsen de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. We zetten ons in voor alle 17, omdat alle duurzame doelstellingen betrekking hebben op ons bedrijf. 

Bijdrage van de Volvo Group aan SDG's 

Meer informatie

Nieuws over duurzaamheid