MVO en duurzaamheid

Om mee te bouwen aan welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen, moeten we waarde creëren voor de Volvo Group, onze belanghebbenden en de samenleving in het algemeen. De benadering van de Volvo Group ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn belangrijke bouwstenen voor succes. De aanpak van MVO en duurzaamheid is onderverdeeld in drie delen: onze activiteiten voor de waardeketen, duurzame transportoplossingen en onze rol in de samenleving. Door ons op deze drie gebieden te concentreren, bouwen we veerkracht op en beperken we risico's door MVO en duurzaamheid in ons dagelijks werk te integreren.

Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN), partner in de WWF Climate Savers-programma, en aanhanger van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de VN houden we bij de ontwikkeling van ons werk rekening met wereldwijde trends en uitdagingen, internationale normen voor verantwoord zakendoen en de verwachtingen van belanghebbenden.

Seizoensgift

De Seizoensgift van de Volvo Group namens zijn medewerkers is bedoeld als bijdrage om de uitdagingen van de samenleving in de lokale markten op te lossen, en zo welvaart in de gemeenschappen te creëren.

Onze activiteiten voor de waardeketen

Wij ontwikkelen, produceren en leveren producten en diensten op een verantwoorde en duurzame manier. Onze waardeketen bekijken door de ogen van de klant ondersteunt ons werk om onze strategische doelstellingen te bereiken. Klantgerichtheid maakt deel uit van elke geslaagde beslissing.

Klantgerichtheid vertaalt zich in leveringszekerheid door langdurige relaties en een selectieproces op basis van kwaliteit, prijs en verantwoord gedrag. Lees meer op de Portal voor leveranciers van de Volvo Group. Voor onze distributie- en servicenetwerken hebben beschikbaarheid en inzetbaarheid voor klanten prioriteit en worden deze gegarandeerd.

Elke medewerker van de Volvo Group is verantwoordelijk om de principes in onze Gedragscode na te leven. Door MVO en duurzaamheid actief te integreren in ons beleid en onze richtlijnen, kunnen we risico's zo veel mogelijk beperken, onze reputatie beschermen en goed presterend talent aantrekken.

Op weg naar duurzaam transport

Voor toekomstige transportoplossingen geven we prioriteit aan automatisering, connectiviteit, elektromobiliteit en alternatieve brandstoffen als belangrijke factoren, aangezien we geloven dat ze de huidige transportsector zullen veranderen. Lees meer op de pagina R&D en innovaties.

Onze partners zijn vooraanstaande belanghebbenden uit de publieke en private sector en we werken samen met wereldwijd gerespecteerde organisaties om onszelf, onze sector en de samenleving in een duurzamere richting te duwen. We zijn medevoorzitter geweest van de United Nations High Level Advisory Group on sustainable transport. We spelen ook een actieve rol in tal van lokale, regionale en grensoverschrijdende overheidsinitiatieven om de levensvatbaarheid van duurzame transportsystemen te beoordelen. Daarnaast werken we nauw samen met beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de infrastructuur onze innovatieve oplossingen ondersteunt.

Onze rol in de samenleving

Transport stimuleert groei, groei stimuleert de bedrijven van onze klanten en de bedrijven van onze klanten stimuleren ons bedrijf. Voor de Volvo Group is het belangrijk om de groei naar een duurzame samenleving te beïnvloeden. We creëren waarde in de maatschappij door actief deel te nemen aan de gemeenschappen waar we leven en werken.

De Volvo Group heeft programma's voor maatschappelijke betrokkenheid gebaseerd op het principe van het creëren van gedeelde waarde. De programma's stimuleren strategische en slimme initiatieven, waarbij maatschappelijke en zakelijke behoeften aansluiten bij onze unieke middelen en expertise, om zo veel mogelijk waarde te creëren voor al onze belanghebbenden. We hebben ook een fonds voor rampenbestrijding, om onmiddellijk steun te bieden bij rampen waarbij onze hulp nodig is.

European Transport Forum

Het European Transport Forum (ETF) is een platform voor een open debat over de toekomst van de transportsector in Europa, opgericht door de vertegenwoordiging van de Volvo Group binnen de EU. 

Een van de belangrijkste doelstellingen is verschillende belanghebbenden samen te brengen rond onderwerpen over de wetgeving met betrekking tot de transportsector, om kwesties te bespreken voorafgaand aan nieuwe EU-wetgeving. Het eerste debat vond plaats in 2004 en door de jaren heen heeft het ETF een groeiend en buitengewoon publiek aangetrokken.

European Transport Forum

Opvattingen over welvaart

Transport en infrastructuur zijn nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkeling. Martin Lundstedt, CEO en President van de Volvo Group, vertelt hoe de Volvo Group welvaart stimuleert.

Moderne logistiek is een voorwaarde voor ons economisch welzijn: transport helpt armoede te bestrijden. Wij dragen bij aan welvaart op de weg, naast de weg, in de stad, op zee.

Welvaart in de praktijk

Laatste nieuws

Onze Gedragscode

De kern van wat we doen

Relevante links