Klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid omvat economische, ecologische en maatschappelijke dimensies. Deze drie dimensies hebben allemaal raakvlakken met het klimaat. We waren het eerste bedrijf in onze sector dat in 2010 deelnam aan het Climate Savers-programma van het WWF. Het doel van het Climate Savers-programma is om het leiderschap van bedrijven op het gebied van klimaatoplossingen te erkennen en verdere vooruitgang te inspireren. De afgesproken doelstellingen helpen ons om ons te concentreren op acties die ertoe doen, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en bijdragen aan een samenleving met minder emissies.

Onze klimaatdoelstellingen maken deel uit van ons engagement in het kader van het Climate Savers-programma en we hebben ons voorgenomen om energie te besparen en de uitstoot van onze activiteiten en de producten die we verkopen te verminderen - gedurende de gehele levensduur ervan.

 

Klimaatdoelstellingen en prestaties van de Volvo Group 2015–2019

Verzekering door derden

Onze uitstoot- en energiegegevens maken deel uit van ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag en zijn onderworpen aan verzekering door derden. 

Onze vergrootglazen

We willen ook onze toewijding vergroten door klimaatpositieve oplossingen in onze sector en in de hele waardeketen te bepleiten en te stimuleren. Tijdens 2015-2020 hebben we 14 initiatieven - vergrootglazen - opgezet om energie-efficiëntie te bevorderen, koolstofemissies te verminderen en de waardeketen positief te beïnvloeden. Sommige hiervan zijn al afgerond, andere lopen over de periode van 5 jaar. Eind 2020 ronden we deze af en bekijken wat we hebben bereikt.

 • Samen met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is de Volvo Group medevoorzitter van de Advisory Group on Sustainable Transport. In 2014 kondigde de VN het lidmaatschap van een High-Level Advisory Group on Sustainable Transport aan om aanbevelingen te doen over duurzaam transport die uitvoerbaar zijn op globaal, nationaal, lokaal en sectoraal niveau.
 • Gebruik van hernieuwbare energie. De Volvo Group zal deelnemen aan twee initiatieven van het WWF: het principe van aankoper van hernieuwbare energie en rondetafelgesprek over biobrandstoffen.
 • CO2-neutrale faciliteit in Azië. De Volvo Group voert onderzoek naar vestigingen van Volvo in Azië en de mogelijkheden om over te schakelen op hernieuwbare energie.
 • Nieuwe geavanceerde technologie voor vrachtwagens demonstreren in prototypes
 • De Volvo Group zal meer brandstofbesparende voertuigen verkopen.
 • Een prototype van een motoruitvoering met hybride technologie ontwikkelen. De Volvo Group zal ten minste één toepassing voor off-road dieselmotoren ontwikkelen met hybride technologie.
 • Meer gebruik van IPS voor commerciële maritieme toepassingen. IPS-technologie ontwikkelen zodat deze kan worden gebruikt voor meer brandstofbesparende toepassingen.
 • Opstarten van een zogenaamd City Mobility-concept in minstens vijf steden.
 • ElectriCity - een buslijn opstarten in Göteborg met volledig elektrische bussen en elektrische hybride bussen.
 • Organiseren van de Construction Climate Challenge (CCC) die ernaar streeft duurzaamheid in de gehele waardeketen van de bouwsector te bevorderen en financiering te verstrekken voor milieuonderzoek.
 • Site-optimalisatie door het ontwikkelen van een ondersteunende tool voor klanten om de efficiëntie voor een hele bouwlocatie te verbeteren. Zie Electric Site.
 • Leiderschap in standaardisatie in de industrie: deelname aan het werk van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie om een norm te ontwikkelen voor het brandstofverbruik van machines in de sector voor bouwmachines.
 • Ontwikkeling van geavanceerde technologie en door veldtesten demonstreren van technologieën met aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik.
 • Milieubewustzijn voor leveranciers via samenwerking met leveranciers om hun milieuwerkzaamheden te verbeteren.

Milieu en hulpbronnen

Hier vindt u meer milieugegevens, ons milieubeleid en komt u meer te weten over onze focusgebieden op het vlak van milieu.

GRI-rapport

In ons GRI-rapport staan de specifieke economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheidsthema's die van essentieel belang zijn voor de Volvo Group.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

We ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN door verschillende activiteiten aan te sturen die bijdragen aan de 17 SDG's.

Lees meer over de SDG's van de VN

Gerelateerd nieuws