Klimaatstrategie

Onze ambitie is om uiterlijk tegen 2050 een netto emissievrij bedrijf te zijn. De Volvo Group zet zich in voor de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De ambitie is om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 °C te houden (t.o.v. het pre-industriële niveau) en om inspanningen te leveren om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Een enorme uitdaging voor de wereld ... en voor ons. Uiteraard zijn er veel factoren die buiten onze controle vallen, maar op basis van breed opgezette en ambitieuze samenwerkingen en een holistische klimaatstrategie hebben we ons geëngageerd voor het Science Based Targets-initiatief en de Bedrijfsambitie voor 1,5 °C om uiterlijk tegen 2050 een netto nuluitstoot van de waardeketen te bereiken. In 2021 leggen we tussentijdse doelstellingen vast. We stemmen onze activiteiten voortdurend af op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Een van de belangrijkste zaken die we kunnen doen, is onze klanten helpen om hun uitstoot te verminderen. De ontwikkeling van producten en oplossingen die de CO2-voetafdruk verkleinen, is dan ook de eerste prioriteit in onze klimaatstrategie. We willen innovatieve en competitieve oplossingen op de markt brengen in gebieden waar we de grootste impact kunnen hebben.

Wanneer we klimaatdoelen en andere milieudoelstellingen vastleggen, houden we ook rekening met de impact van onze industriële activiteiten op het klimaat. We streven onophoudelijk naar minder afval en emissies, een geoptimaliseerd waterverbruik en een beter gebruik van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën. Een belangrijk agendapunt binnen onze klimaatstrategie is het vervangen van fossiele energiebronnen door duurzame energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen.

Door een geoptimaliseerde wereldwijde voetafdruk in onze toeleveringsketen zal de doorlooptijd voor onze klanten verkorten en onze CO2-voetafdruk actief verminderen. Gesteund door onze klimaatstrategie streven we naar uitstekende kwaliteit en technologie tegen het best mogelijke commerciële aanbod bij de aankoop van een product, dienst of oplossing. We moedigen leveranciers ook aan om de uitstoot van broeikasgassen routinematig te beheersen, tot een minimum te beperken en, indien mogelijk, volledig terug te dringen. Op deze manier staan we open voor samenwerkingen met zakenpartners om samen een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Op naar fossielvrij transport

We zijn ervan overtuigd dat het transport tegen 2050 fossielvrij zal zijn. Tegen dat jaar moeten we wereldwijd CO2-neutraal zijn om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Onze eerste prioriteit is het ontwikkelen van oplossingen die de CO2-voetafdruk van onze producten verkleinen. Om de transitie naar een fossielvrij transportsysteem mogelijk te maken, zijn allerlei oplossingen nodig. De Volvo Group focust zich vooral op:

 • Elektrificatie en waterstof
 • Duurzame biobrandstoffen
 • Oplossingen voor een optimale energie-efficiëntie en minder brandstofverbruik

Lees meer over fossielvrije transportoplossingen

Ecologische voetafdruk van bedrijfsactiviteiten

De ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten is relatief klein vergeleken met die van het gebruik van onze producten. Toch houden we voortdurend rekening met de impact op het klimaat en het milieu van onze industriële activiteiten via onze milieu- en klimaatstrategie. Om onze industriële voetafdruk te verkleinen, richten we ons vooral op energie, uitstoot, afval en chemicaliën.

Lees meer over onze ecologische voetafdruk 

Klimaatdoelen

Eind 2020 hebben we onze klimaatdoelen 2015-2020 voor productie, vrachtvervoer en productgebruik afgerond. We blijven ons echter inzetten voor minder energieverbruik en uitstoot, en in 2021 leggen we tussentijdse Science Based Targets vast met als doel om uiterlijk tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken.

Productie

Doel

Energiebesparingen doorvoeren die vanaf 2020 150 GWh per jaar besparen.

Doel bereikt

Sinds 2015 zijn er 1260 activiteiten ingevoerd waarmee we vanaf 2020 jaarlijks 207 GWh besparen.

 

Volgende stap

Energiebesparingen doorvoeren van 150 GWh in 2021-2025.

Transport

Doel

De vrachtemissies per productie-eenheid verminderen met 20%.

Doel bereikt

De vrachtemissies per productie-eenheid waren 24% lager in 2020 t.o.v. het basiscijfer in 2013.

 

Volgende stap

De CO2-uitstoot van vrachtvervoer per productie-eenheid tegen 2025 met 30% verminderen t.o.v. het basiscijfer in 2018.

Producten

Doel

De CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van producten terugdringen met ten minste 40 miljoen ton in totaal.

Doel bereikt

Tussen 2015 en 2020 hebben we naar schatting 43 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard.

 

Volgende stap

In 2021 tussentijdse Science Based Targets vastleggen om uiterlijk tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken.

Energie en CO2-uitstoot

Verzekering door derden

Onze uitstoot- en energiegegevens maken deel uit van ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag en zijn onderworpen aan verzekering door derden. 

Samenwerkingen

Het Climate Savers-programma van WWF

Als eerste bedrijf binnen onze industrie namen we in 2010 deel aan het Climate Savers-programma van WWF.

Climate Savers is het leiderschapsprogramma van het WWF met als doel het leiderschap van bedrijven op het gebied van klimaatoplossingen te erkennen. WWF-partners met ambitieuze strategieën ontwikkelen bedrijfsmodellen voor een netto nuluitstoot en tonen aan dat een kleinere uitstoot van broeikasgassen hand in hand kan gaan met economische groei.

Lees meer op www.climatesavers.org

Onze vergrootglazen

We willen onze inspanningen ook kracht bijzetten door oplossingen voor een netto nuluitstoot in onze industrie en in de hele waardeketen aan te moedigen. In de periode 2015-2020 hebben we 14 initiatieven opgezet voor een betere energie-efficiëntie, minder CO2-uitstoot en een positieve impact op de waardeketen. Eind 2020 stelden we vast dat alle initiatieven zijn afgerond.

In de afgelopen vijf jaar hebben we flinke vooruitgang geboekt op het vlak van klimaatbewustwording en -acties binnen onze industrie en bij de Volvo Group zelf. Hier volgt een overzicht van onze 14 initiatieven voor klimaatactie:

 • Covoorzitter van de Adviesgroep voor duurzaam transport samen met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.  In 2014 kondigde de VN het lidmaatschap aan van een Adviesgroep op hoog niveau voor duurzaam transport. Deze adviesgroep doet aanbevelingen over duurzaam transport op internationaal, nationaal, lokaal en sectoraal niveau. 
 • ElectriCity – opstart van een buslijn in Göteborg met volledig elektrische bussen en elektrische hybride bussen.
 • Organisator van de Construction Climate Challenge (CCC) die duurzaamheid in de hele waardeketen van de bouwsector bevordert en financiering verleent voor milieuonderzoek.
 • Geoptimaliseerde klantensite door de ontwikkeling van een ondersteunende tool voor een betere efficiëntie op een volledig bouwterrein. Meer informatie op Electric Site.
 • Leiderschap in standaardisatie in de industrie: deelname aan de ontwikkeling door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie van een norm voor het brandstofverbruik van bouwmachines.
 • Ontwikkeling van geavanceerde technologie en veldtesten van technologieën met een veel efficiënter brandstofverbruik als resultaat.
 • Milieubewustwording bij leveranciers door met leveranciers samen te werken aan een betere strategie voor klimaatverandering.
 • Gebruik van hernieuwbare energie. De Volvo Group heeft deelgenomen aan twee WWF-initiatieven: het 'Corporate renewable energy buyer principle' en de 'Biofuels roundtable'. In 2020 was 52% van de energie die wereldwijd door de Volvo Group wordt gebruikt, afkomstig van hernieuwbare bronnen.
 • We onderzoeken voortdurend roadmaps voor hernieuwbare energie in Azië en slaagden erin om een groot deel van het energieverbruik in onze fabrieken in Hoskote en Peenya, buiten Bengaluru (India) om te schakelen naar zonne-energie.
 • We toonden nieuwe geavanceerde technologie in prototypes voor vrachtwagens. Nu elektrificeren we al onze Europese vrachtwagenmodellen in alle segmenten.
 • De verkoop van brandstofbesparende technologie is gestegen. De nieuwe I-Save helpt klanten om hun brandstofverbruik met tot wel 10% te doen dalen.
 • Ontwikkeling van een motorprototype met hybride technologie voor offroad-toepassingen.
 • Meer gebruik van IPS voor commerciële maritieme toepassingen. Ontwikkeling van IPS-technologie voor gebruik in meer brandstofbesparende toepassingen.
 • Opstart van een City Mobility-concept in minstens vijf steden.

Meer informatie

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over de ecologische voetafdruk en prestaties van onze producten.

 

Meer informatie

Ecologische voetafdruk van bedrijfsactiviteiten

Lees meer over de ecologische voetafdruk en prestaties van onze bedrijfsactiviteiten.
 

Meer informatie

GRI-rapport

Ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag bevat ook een duurzaamheidsrapport. In onze GRI-index staan de specifieke economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheidsthema's die van essentieel belang zijn voor de Volvo Group.