Ecologische voetafdruk

Wij hebben nu wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vastgesteld voor alle relevante emissies, zowel in de productie- als in de gebruiksfase. De ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten is relatief klein vergeleken met die van het gebruik van onze producten. Toch houden we voortdurend rekening met het klimaat en de ecologische voetafdruk van onze industriële activiteiten. Omdat we streven naar een duurzamere productie, zijn we continu bezig met het verminderen van afval en emissies, het optimaliseren van het waterverbruik en het verbeteren van onze omgang met oplosmiddelen, oliën en chemicaliën.

Onze toewijding aan SBTi omvat directe en indirecte energie-emissies van activiteiten, gekochte goederen en diensten om in 2040 netto nul te kunnen bereiken.

Hernieuwbare energiebronnen

Een maatregel met impact is de vervanging van fossiele energie door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, biomassa en biobrandstoffen. De Volvo Group heeft productiefaciliteiten in 18 landen en ongeveer 100 locaties over de hele wereld. Momenteel zijn zes van onze sites gecertificeerd als installaties voor hernieuwbare energie die voor 100 % door hernieuwbare energie worden gevoed, en verschillende sites halen een deel van hun energie uit hernieuwbare bronnen.

Hoewel hernieuwbare energie nog niet op alle markten beschikbaar is, voorzien wij een toename van het aanbod in de hele wereld. Wanneer hernieuwbare energie tegen aanvaardbare voorwaarden beschikbaar is, is hernieuwbare energie altijd onze eerste keuze. In 2021 was 40 % van de totale energie van de activiteiten van de Volvo Group (productie, technologiecentra, magazijnen en dealers) afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Met 2019 als referentiejaar omvatten onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen een vermindering van de emissies van scope 1 en 2 met 50 % tegen 2030.

Deze doelstelling is gericht op de ambitie voor 1,5oC in de Overeenkomst van Parijs en geldig in onze wereldwijde organisatie. Meer informatie over onze klimaatdoelstellingen en prestatiedoelstellingen vindt u hier.

Milieuprestaties

Absolute waarden met betrekking tot nettoverkoop 2021 2020 2019
Energieverbruik, GWh 2,423 2,043 2,355
Waarvan hernieuwbare energie 40% 37% 35%
Directe BKG-emissies, CO₂e, scope 1 x 1.000 ton; ton 245 205 245
Indirecte BKG-emissies, CO₂e scope 2, x 1.000 ton 114 121 124
Scope 1 en 2 totale CO₂e x 1.000 ton 359 326 369
Indirecte BKG-emissies, CO₂e scope 3.11, (gebruik van verkochte producten), x 1.000.000 ton 286 241 323
Waterverbruik, x 1.000 m³ 4,628 4,865 5,389
Stikstofoxide-emissie, NOx, ton 223 192 291
Emissies van oplosmiddelen, ton 1,304 1,224 1,406
Emissies zwaveldioxide, SOx, ton 5 3.7 8.5
Gevaarlijk afval, ton 53,314 51,712 50,909
Netto-omzet uit industriële activiteiten, SEK miljard 361.1 326.5 418.4
Netto-omzet Group, incl. financiële diensten 372.2 338.4 431.9
Geleverde eenheden      
Trucks 202,458 166,841 232,769
Bus 4,522 6,215 9,731
Bouwmachines 99,871 93,760 86,885

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over de ecologische voetafdruk van onze producten en de prestaties van onze duurzame productie.
 

Fossielvrije transportoplossingen

Milieubeleid

Milieuvooruitgang is een sleutelelement in onze missie om welvaart te stimuleren door middel van transport- en infrastructuuroplossingen.

Construction Climate Challenge

De Construction Climate Challenge wordt georganiseerd door Volvo Construction Equipment om duurzaamheid specifiek in de waardeketen van de bouwsector te stimuleren.
 

Lees meer over de Challenge