Het bedrijf en de samenleving vooruit helpen

Maatschappelijke betrokkenheid

De Volvo Group benadert maatschappelijke betrokkenheid aan de hand van activiteiten met gedeelde waarde, rampenbestrijding, schenkingen en maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat het stimuleren van initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), het aangaan van strategische partnerschappen en het aanmoedigen van de deelname van medewerkers aan vrijwilligerswerk.

Voor de Volvo Group houdt het creëren van gedeelde waarde in dat we zowel ons bedrijf als de samenleving vooruit helpen. We versterken ons concurrentievermogen en bevorderen tegelijkertijd de economische, ecologische en maatschappelijke omstandigheden in de samenlevingen waar we actief zijn. Het grootste potentieel voor wederzijds voordeel is waar ons bedrijf een aanzienlijke wisselwerking heeft met de samenleving. Daarom hebben we de volgende aandachtsgebieden geselecteerd:

  • Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden
  • Veiligheid in het verkeer en op het werk
  • Ecologische duurzaamheid

Binnen deze gebieden selecteren we zorgvuldig activiteiten die verband houden met onze visie, bedrijfsdoelen en kerncompetenties, maar ook lokale maatschappelijke behoeften. 

Veiligheid in het verkeer en op het werk verbeteren

Volvo Group voert programma's over veiligheid in het verkeer en op het werk uit voor chauffeurs en operators over de hele wereld.

Onze verkeersveiligheidscampagne Stop, Kijk, Zwaai is gericht op beroepschauffeurs, schoolkinderen en lokale gemeenschappen. Het programma bevordert het veiligheidsbewustzijn van kinderen in hun directe omgeving met behulp van specifieke trainingskits.

Net als bij Stop, Kijk, Zwaai streeft het programma See and Be Seen van Volvo Trucks ernaar beter te begrijpen hoe onbeschermde weggebruikers en vrachtwagens in het verkeer met elkaar kunnen omgaan. Het initiatief is specifiek gericht op fietsers en schoolkinderen vanaf 12 jaar.

Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van veiligheid in het verkeer en op het werk kunt u terecht in ons 

Positief bijdragen aan ecologische duurzaamheid

De Volvo Group werkt al lange tijd samen met het WWF en het Climate Savers-programma van deze organisatie. We zetten ons in om dringend actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De Volvo Group organiseert ook de Construction Climate Challenge, waarbij we belanghebbenden en besluitvormers uit alle gebieden en niveaus van de bouwsector uitnodigen om samen te komen rond duurzaamheidsonderzoek en -ontwikkeling.

De Volvo Group werkt continu aan het verbeteren van de ecologische efficiëntie in onze eigen activiteiten en streeft er ook naar om milieuvriendelijke producten te ontwikkelen die baanbrekend zijn voor een duurzamere sector van bedrijfswagens.

Ga voor meer informatie over de milieu-activiteiten van de Volvo Group naar ons of ga naar de onderstaande link.

Zorg voor het milieu

Opleiden en vaardigheden ontwikkelen

De Volvo Group geeft diverse professionele trainingsprogramma's in opkomende en gevestigde markten over de hele wereld, waarbij de nadruk ligt op beroepsopleiding voor technici, monteurs, chauffeurs, operators en fabrieksarbeiders. Ze leren er de juiste vaardigheden voor functies in de transport- en bouwsector.

In veel landen hebben de transport- en bouwsector te kampen met een tekort aan mensen met de juiste vaardigheden en onze beroepsopleidingsprogramma's zorgen voor meer werkgelegenheid binnen de lokale gemeenschap, terwijl de ontwikkeling van ons bedrijf op lange termijn gegarandeerd wordt.

De voorbije jaren is de Volvo Group een strategisch engagement aangegaan om scholen voor beroepsopleiding in Afrika te ondersteunen in samenwerking met strategische partners. Tot nu toe hebben we scholen opgericht in Marokko, Zambia en Ethiopië.

Lees meer over onze trainingsscholen in Afrika

Verhalen van over de hele wereld

Downloaden

Jaarverslag van de Volvo Group 2021

Lees meer over Het bedrijf en de samenleving vooruit helpen in ons jaarverslag.