Milieu en hulpbronnen

De hulpbronnen van onze aarde zijn niet oneindig. Het is onze ambitie om het goede voorbeeld te geven en we streven naar een toonaangevend transportsysteem door een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien is het volgens ons mogelijk om de productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten te verdubbelen door een hoogwaardig beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

Het heroverwegen van bestaande productie- en consumptiepatronen kan enorme voordelen opleveren. We moeten afval en vervuiling steeds verder terugdringen en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Door een sterkere focus op circulariteit zullen we hulpbronnen en materiaal nog efficiënter kunnen gebruiken, met aanzienlijke kostenbesparingen als resultaat voor zowel de Volvo Group als onze klanten.

Bepaalde materialen die we in onze producten gebruiken, zijn schaars en andere materialen en bestanddelen houden mogelijk een gevaar in. We willen onze afhankelijkheid van dergelijke materialen en bestanddelen verkleinen door een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de bescherming van mens en milieu.

Initiatieven voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen

Een duurzaam transportsysteem

Onze ambitie is om het goede voorbeeld te geven. We streven naar een toonaangevend transportsysteem op het gebied van duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen, maar ook naar een hogere productiviteit van de logistieke systemen van onze klanten.

Door het commercialiseren van technologieën met baanbrekende nieuwe bedrijfsmodellen kunnen we dit doel bereiken.

Verkeersveiligheid is de basis voor een efficiënt en duurzaam transportsysteem. Onveilig verkeer kan leiden tot minder efficiënt transport en gebruik van hulpbronnen, met een negatieve invloed op ons welzijn als gevolg.

Lees meer over duurzame transportsystemen

Circulariteit

Hoewel de natuurlijke hulpbronnen van de wereld beperkt zijn, zal de economische activiteit tegen 2050 naar verwachting fors toenemen. Dit wil zeggen dat het heroverwegen van bestaande productie- en consumptiepatronen waarbij natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt, enorme voordelen kan opleveren.

Bij de Volvo Group zetten we in op circulariteit. Ons revisieproces is een belangrijke manier voor een efficiënt beheer van hulpbronnen.

Momenteel hebben we al zeven sites die geen afval naar de vuilnisbelt brengen. We streven er continu naar om restvuil tot een minimum te beperken en om steeds meer materialen te gebruiken die we kunnen recyclen en hergebruiken.

Leer meer over circulariteit

Zorgwekkende materialen en bestanddelen

We willen onze afhankelijkheid van schaarse materialen en zorgwekkende bestanddelen verkleinen voor de bescherming van mens en milieu.

Onze visie is om het gebruik van potentieel gevaarlijke materialen en bestanddelen, waar mogelijk, volledig af te bouwen en om een veilige verwerking binnen de hele waardeketen te verzekeren.

Lees meer over zorgwekkende bestanddelen

Meer informatie

De toekomst van transport

Klimaatverandering, drukke steden en gevaarlijke wegen en werkomstandigheden vragen om toekomstige transporttechnologie en systeemoplossingen die veiliger, schoner en efficiënter zijn.

Toekomst van transport

R&D en innovaties

O&O en innovaties binnen transport zullen de steden van morgen opnieuw vormgeven.

R&D en innovaties

Bedrijfsnormen en leveranciersvereisten

Onze leveranciers zijn nodig om de wereld in beweging te brengen. Bedrijfsnormen en duurzaamheidseisen waaraan onze leveranciers moeten voldoen.

Leveranciers van de Volvo Group

Nieuws over duurzaamheid