Milieu en hulpbronnen

 

We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen door continue verbeteringen en baanbrekende innovatie. Onze prioriteiten zijn gebaseerd op levenscyclusbeheer. Vanuit het standpunt van de ecologische levenscyclus vindt meer dan 95% van de impact plaats wanneer onze klanten onze producten gebruiken - dit creëert aanzienlijke zakelijke kansen aangezien wij innoveren om voorop te blijven. 

Maar we moeten ook rekening houden met de milieu-efficiëntie van onze activiteiten. Bij dit werk streven we ernaar de milieu-impact van onze activiteiten te minimaliseren door doeltreffend gebruik van energie en water, door veilig gebruik van chemische stoffen, door luchtemissies te verminderen, door meer te recycleren en door minder of zelfs helemaal geen afval meer naar de vuilnisbelt te brengen.

Milieuprestaties

Absolute waarden met betrekking tot nettoverkoop
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Energieverbruik (GWh; MWh/SEK M)1
2.118;
5,1
2,196; 5.8 2,068; 6.4 2,076; 7.1 2,077; 6.8 2,168; 7.9
Directe CO2-uitstoot, scope 1 (1.000 ton; ton/SEK M)1
211;
0,5
223; 0.6 207; 0.6 211; 0.7 220; 0.7 231; 0.8
Indirecte CO2-uitstoot, scope 2 (1.000 ton; ton/SEK M)1
113; 
0,3
198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Waterverbruik (1.000 m3; m3/SEK M)
5.706;
13,6
4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
NOX-emissies (ton; kilo/SEK M)
311;
0,7
360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Emissies oplosmiddelen (ton; kilo/SEK M)
1.488;
3,6
2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Emissies zwaveldioxides (ton; kilo/SEK M)
9,6;
0,02
13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32.1; 0.1 37.9; 0.1
Gevaarlijk afval (ton; kg/SEK M)
51.724;
122,0
38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Nettoverkoop, SEK miljard
418.4 378.3 323,8

291.5 303.6 276.0

1. Vanaf 2012 herziene systeemgrenzen en emissiefactoren.

Milieubeleid

De Volvo Group werkt met continue verbeteringen, ondersteund door metingen en het stellen van doelen, en overweegt het gebruik van alternatieven om de milieu-impact van bovenstaande aspecten te minimaliseren. Als we het voorzorgsprincipe hanteren, kunnen we ook gezondheidsaspecten vermijden. Lees meer over onze inspanningen in het

Volvo Environment Prize

Zorg voor het milieu is al lange tijd een van onze kernwaarden. In 1988 hebben we de Volvo Environment Prize in het leven geroepen, waarmee we de wetenschappelijke vooruitgang op milieugebied in de kijker zetten.

Volvo Environment Prize

Duurzaamheidsverslag

In overeenstemming met GRI-normen. De Volvo Group rapporteert sinds 1991 milieugegevens. De laatste update is beschikbaar in het Jaar- en Duurzaamheidsverslag van de Volvo Group 2019(PDF, 12,9 MB) en in het GRI-rapport

Klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid omvat economische, ecologische en maatschappelijke dimensies. Deze drie dimensies hebben allemaal raakvlakken met het klimaat. Lees meer over onze klimaatdoelstellingenen prestaties.

Calculator voor ecologische voetafdruk

Deze calculator berekent de ecologische voetafdruk van de hele levenscyclus van onze vrachtwagens.

Veiligheidsinformatiebladen

Info over chemische producten en gevaarlijke onderdelen