Materialiteitsanalyse

Onze materialiteitsanalyse beschrijft de relevante economische, maatschappelijke en ecologische aspecten die we behandelen via onze Enterprise Risk Management (ERM) en waarover we rapporteren in ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag en de GRI-index. We houden rekening met de impact ervan op ons bedrijf en het belang voor onze belanghebbenden. De belangrijkste groepen belanghebbenden zijn klanten, medewerkers en investeerders, maar ook de samenleving, leveranciers en andere zakenpartners.

Ons materialiteitsproces

We hebben onze meest materiële aspecten voor betrokkenheid van belanghebbenden geïdentificeerd, op basis van feedback van interne workshops en dialogen met belanghebbenden, rekening houdend met globale uitdagingen. Op basis van de impact op ons bedrijf en het belang voor onze belanghebbenden, hebben we prioriteit gegeven aan 17 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gevalideerd met het management van de Volvo Group en worden jaarlijks gerapporteerd in ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag en de GRI-index.

Onze materiële kwesties 

GRI-index

Voor meer informatie over het materialiteitsproces, inclusief de betrokkenheid van belanghebbenden, definities van alle onderwerpen en waar de impact gebeurt in de waardeketen, verwijzen we naar de GRI-index.

Beheerste risico's

Elke business area van de Volvo Group is verantwoordelijk voor zijn eigen risicobeheer. Bovendien werkt de Volvo Group met Enterprise Risk Management (ERM), een systematisch en gestructureerd proces om risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen te rapporteren en te analyseren, en om de risico's op te volgen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van de Group. Het doel van het ERM-proces is het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het minimaliseren van de kosten voor risicobeheer; waardoor de ondernemingswaarde van de Group wordt beschermd en de activa van de Group worden versterkt en beschermd.

Lees meer over risico's en onzekerheden