Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties staat de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. 
Wij engageren ons voor elk van de 17 doelstellingen, omdat ze allemaal verband houden met ons bedrijf.

Diverse onderwerpen, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn universeel voor alle ondernemingen.
Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de doelstellingen waarop onze zakelijke activiteiten de grootste impact kunnen hebben.

In het kader van de UN Global Compact hebben we in de loop der jaren samengewerkt met een reeks verenigingen om verandering te stimuleren. Samenwerking is essentieel om kennis te verwerven, capaciteit op te bouwen en meer begrip te ontwikkelen voor de implementatie van duurzaam ondernemen.

De SDG's, gelanceerd in 2015, geven een duidelijke richting.
Hier zijn enkele voorbeelden van de belangrijkste activiteiten die we ontwikkelen om impact te maken.

VN SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Ons werk op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn heeft een rechtstreekse invloed op Doelstelling 3, vooral doelstelling 3.6 - Het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren.

Het veiligheidswerk omvat alle weggebruikers, zowel binnen als buiten onze voertuigen. Het werk van de ART is gericht op het verbeteren van zowel de actieve als passieve veiligheid voor vrachtwagens van de Volvo Group. Onderzoek naar passieve veiligheid is bedoeld om de gevolgen van elk ongeval te minimaliseren, en actieve veiligheid betekent het voorkomen van ongevallen. Meer informatie:

VN SDG 8 - Waardig werk en economische groei

VN SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

UN SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

UN SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Het doel van duurzame steden en gemeenschappen is een belangrijke zakelijke stimulans voor de industrie en vooral doelstelling 11.2 - Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen, met name door het openbaar vervoer uit te breiden. In dit werk levert de Volvo Group een bijdrage door veilige en duurzame transport- en infrastructuuroplossingen te ontwikkelen en uit te breiden. Meer informatie:

 

UN SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn opgenomen in VN-doelstellingen 7 en 12, waarbij brandstofefficiëntie een belangrijke factor is van doelstelling 7.3  - De energie-efficiëntie verdubbelen. Doelstelling 12.2 benadrukt duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Volvo Group streeft naar efficiënter gebruik van hulpbronnen door zowel brandstofefficiëntie, revisie als materiaalefficiëntie. Meer informatie:

VN SDG 13 - Klimaatactie

Klimaatimpact maakt deel uit van een groot deel van de SDG's, van energie- en hulpbronnenefficiëntie tot duurzame transportsystemen en het verminderen van verzuring van de oceanen door de uitstoot van broeikasgassen te vermijden. Doelstelling 13.3 vat het concreet samen - de bewustwording en de capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering inzake klimaatverandering.

Ons werk is gericht op brandstof- en energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en elektrificatie. Dit zijn vandaag ook enkele van de belangrijkste drijfveren van onze industrie. Meer informatie:

We werken al decennia lang aan de ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Sinds de jaren 90 publiceren we duurzaamheidsverslagen en sinds 2001 nemen we deel aan Global Compact van de VN. We baseren ons werk op internationale verdragen en standaarden, zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de het Internationale verdrag van de rechten van de mens en de Fundamentele beginselen en rechten op het werk van de International Labour Organization (IAO). In 2010 was de Volvo Group het eerste bedrijf in de automobielsector dat deelnam aan het Climate Savers-programma van het WWF. In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties één gemeenschappelijke agenda voor 2030 opgesteld, met de zogenaamde Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's).

Sinds de jaren 90 hebben de toenemende wens en vraag om duurzaam zaken te doen ons bedrijf vormgegeven. We hebben van duurzaamheid ons bedrijf gemaakt en we gebruiken dat om bij te dragen aan de globale doelstellingen van de VN.

Meer informatie op de officiële website