Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Volvo Group draagt bij aan welvaart door duurzame transport- en infrastructuuroplossingen te leveren. Onze producten vervoeren dagelijks goederen en mensen over de hele wereld. Om echt duurzame transport- en infrastructuuroplossingen te bieden, is de pijler maatschappelijke duurzaamheid even belangrijk als ecologische en economische duurzaamheid.

Bedrijven en mensenrechten

Onze producten worden gemaakt door mensen, gebruikt door mensen en helpen mensen met goederen en diensten. Daarom zijn mensenrechten belangrijk voor de Volvo Group. Mensen vormen de kern van wat we doen en verantwoord omgaan met menselijk kapitaal, inclusief het respecteren van de mensenrechten, is belangrijk voor zakelijk succes op de lange termijn. Het werk op het gebied van beheer van de mensenrechten is geïntegreerd in ons algemene werk op het gebied van verantwoord en ethisch zakelijk gedrag en is geïnspireerd door de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (VN).

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De Volvo Group werkt actief aan het creëren van veilige en gezonde werkplekken voor werknemers, bezoekers, leveranciers en klanten en zet zich in om medewerkers te helpen bij hun dagelijkse uitdagingen om gezond te blijven en zich goed te voelen. Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid is gebaseerd op de overtuiging dat ongevallen, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten voorkomen kunnen worden.

Lees meer over ons gezondheids- en veiligheidswerk via de onderstaande link.

Wie we zijn

Zakelijke relaties

Voor ons is het onderhouden van goede relaties met onze medewerkers en hun vertegenwoordigers, zoals vakbonden en ondernemingsraden, essentieel voor zakelijk succes op de lange termijn. Activiteiten omvatten het ondersteunen van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het omvat ook het voorkomen en oplossen van problemen met betrekking tot personen die zich voordoen of van invloed zijn op werksituaties. Onze medewerkers zijn vertegenwoordigd in verschillende platformen voor dialoog, waar ze hun mening kunnen geven.

Diversiteit en inclusie

Onze langetermijndoelstelling is dat de medewerkers en het management van de Group een afspiegeling is van de diversiteit van de regio's waar we zakendoen met een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Omdat onze klanten en andere belanghebbenden verschillende achtergronden hebben, hebben we medewerkers met verschillende achtergronden nodig om begrip te bevorderen. Het erkennen van ieders capaciteiten en begrijpen hoe diversiteit ons sterker maakt, zijn belangrijke factoren om onze producten en diensten te ontwikkelen en onze doelen te bereiken.

Lees meer over onze benadering van diversiteit en inclusie via de onderstaande link.

Wie we zijn

Jaar- en Duurzaamheidsverslag van de Volvo Group 2020

Lees meer over ons werk op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid