Verantwoord gedrag

Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen. Onze visie? Nul ongevallen met producten van de Volvo Group en op onze werkplekken. We zijn ervan overtuigd dat arbeidsongevallen, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen. Zo willen we fysieke en psychologische risico's tot een minimum beperken. 

We zijn er trots op dat we een begeerde werkgever zijn en dat we het talent dat we nodig hebben, weten aan te trekken en te behouden. In ons bedrijf staan onze medewerkers centraal: daarom willen we een positieve impact hebben op de mensen om ons heen en doen we er alles aan om de mensenrechten te respecteren.

Ons gedrag in ons dagelijks werk bepaalt hoe de Volvo Group wereldwijd wordt gezien. We werken voortdurend aan het opbouwen van duurzame ecologische en maatschappelijke waardeketens, en spannen ons in voor onze samenleving en gemeenschappen

Initiatieven voor verantwoord gedrag 

Veiligheid voorop

Het is onze ambitie om een toonaangevend bedrijf te zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid. We willen een werkplek creëren waar alle collega's elke dag veilig thuiskomen. Daarom geven we prioriteit aan de lichamelijke en mentale gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, ongeacht hun niveau in onze organisatie.

Elk jaar komen wereldwijd meer dan 1,35 miljoen mensen om en raken 50 miljoen mensen gewond in een verkeersongeval, met alle tragische gevolgen en menselijk leed van dien. We werken proactief aan de ontwikkeling van intelligente oplossingen. Oplossingen die niet alleen de gevolgen van een ongeval verzachten, maar die ze ook kunnen voorkomen. Onze prioriteiten zijn nul dodelijke slachtoffers, nul gewonden en uiteindelijk nul ongevallen.

Lees meer over onze inspanningen voor veiligheid

We gaan tot het uiterste

Binnen onze industrie zien we opmerkelijke technologische veranderingen en nieuwe bedrijfsmodellen. Om aan deze nieuwe vereisten te voldoen, blijven we inzetten op de ontwikkeling van onze medewerkers en richten we ons op omscholing. We willen de meest begeerde werkgever zijn, en de talenten die we nodig hebben, aantrekken en behouden. 

Door in te zetten op diversiteit, dragen we bij tot ons succes, omdat we iedereen aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven. Binnen de auto-industrie zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. De Volvo Group heeft als doel om tegen 2030 35% vrouwelijke leidinggevenden in dienst te hebben.

We verwachten wederzijds respect, zonder enige vorm van discriminatie en intimidatie onder collega's en tussen bedrijfsvertegenwoordigers en zakenpartners. 

Lees meer over hoe we het volle potentieel van al onze medewerkers willen benutten

Verantwoord gedrag in de waardeketen

Ons gedrag in ons dagelijks werk is de sleutel tot vertrouwen tussen collega's, klanten en de samenleving. We voeren een nultolerantiebeleid inzake corruptie en omkoping

Onze toewijding om de mensenrechten te respecteren heeft niet alleen betrekking op onze eigen activiteiten en medewerkers. Het gaat ook om onze relaties met gemeenschappen in de buurt van onze activiteiten, om leveranciers en mensen voor wie onze producten en oplossingen mogelijk een invloed hebben.

We werken nauw samen met onze toeleveringspartners, distributeurs en klanten. Tegelijkertijd hechten we veel belang aan het identificeren en beperken van duurzaamheidsrisico's. Onze focus ligt op due diligence, bewustwording en samenwerking. Het algemene doel is dat onze collega's en zakenpartners verantwoorde bedrijfspraktijken binnen de waardeketen toepassen.

Lees meer over verantwoord gedrag

Betrokkenheid bij de samenleving

We voelen ons betrokken bij de samenleving en richten ons op activiteiten die positief bijdragen tot de gemeenschappen waarin we aanwezig zijn. We moedigen medewerkers aan om betrokken te zijn bij gemeenschapsactiviteiten en besteden bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid, zorg voor het milieu en onderwijs. In tijden van crises, zoals natuurrampen, pandemieën en andere noodsituaties, dragen we financieel en in natura bij en ondersteunen we vrijwillige initiatieven van onze medewerkers. 

Wereldwijd merken we een gebrek aan bekwaam personeel. Gebrekkige vaardigheden hebben vaak een invloed op de onafhankelijkheid van kwetsbare mensen. Dit maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en vormt een opportuniteit om, op basis van onze expertise, zakelijke struikelblokken voor onze klanten op te lossen en om tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan de samenleving. We werken mee aan beroepsopleidingen, waarin we de hoogste internationale normen hanteren, en werken samen met wereldwijde ontwikkelingsorganisaties, waaronder VN-agentschappen. 

Lees meer over onze betrokkenheid bij de samenleving

Meer informatie

Nieuws over duurzaamheid