Engagement voor veiligheid

Veiligheid betekent dat mensen centraal staan bij alles wat we doen, in onze activiteiten en met onze producten. 

De gezondheid van onze medewerkers is belangrijk voor ons en daarom krijgen gezondheid en veiligheid op de werkplek de hoogste prioriteit bij de Volvo Group. De naleving van de voorschriften op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk is vanzelfsprekend in al onze activiteiten. 

De Volvo Group zet zich in voor veiligheid en heeft een visie voor nul ongevallen als het gaat om het gebruik van onze producten en onze activiteiten. Wij werken proactief aan de ontwikkeling van intelligente oplossingen, die niet alleen de gevolgen van een ongeval verzachten, maar die ze ook kunnen voorkomen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Wij hebben een visie voor nul ongevallen voor medewerkers op het werk. Om de veiligheid op de werkplek te verbeteren, zullen wij blijven bouwen aan een cultuur van zorgzaamheid met betrokkenheid van de medewerkers, leiderschapstraining en veiligheidsdialoog om onze kennis van de geestelijke en lichamelijke gezondheid te vergroten. Wij hebben controles om ervoor te zorgen dat wij de gezondheid en de veiligheid op de werkplek van iedereen die bij onze activiteiten betrokken is, niet in gevaar brengen.

Percentage ongevallen met afwezigheid

Ons doel is om het percentage ongevallen met afwezigheid voor onze activiteiten over de hele wereld tegen 2030 met minstens 50 % te verminderen ten opzichte van 2019. In 2021 bedroeg het percentage ongevallen 1,03. 

Lees er meer over in ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag(PDF, 10,755 PDF)

Verkeersveiligheid

Onze veiligheidsvisie is nul ongevallen met producten van de Volvo Group. Meer verkeersveiligheidseducatie en een betere planning van wegen zijn onderdelen van de oplossing, samen met actieve veiligheidsvoorzieningen en technologie (bijv. voertuigstabiliteit, noodremmen en zichtondersteuning) en passieve veiligheidscomponenten (bijv. airbags en carrosseriebescherming in de cabine). Ook op het vlak van automatisering van bedrijfsvoertuigen en andere machines wordt vooruitgang geboekt.  

Ons engagement voor veiligheid en voor nul ongevallen betekent dat wij het voortouw nemen bij het opzetten van wereldwijde initiatieven in nauwe samenwerking met klanten, de academische wereld, beleidsmakers en het maatschappelijke middenveld om de vooruitgang te versnellen en veilige systemen voor alle weggebruikers te realiseren. Wij zullen methoden en instrumenten ontwikkelen om onze wereldwijde veiligheidsvoetafdruk te meten in combinatie met de ontwikkeling van ultramoderne oplossingen voor transportveiligheid.

Meer informatie