We geven de wereld waarin we willen leven, vorm

Ambities in duurzaamheid

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de wereld waarin we morgen leven. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking veranderen het landschap en de verwachtingen van transport en infrastructuur. Bij al onze acties moeten we nadenken over hoe we de impact op het klimaat kunnen verminderen, hoe we de hulpbronnen van onze aarde efficiënter kunnen gebruiken en hoe we meer verantwoord zaken kunnen doen.

De producten van de Volvo Group leveren elke dag voedsel en medicijnen, brengen kinderen naar school, drijven irrigatiesystemen aan en bouwen wegen en gebouwen. De Volvo Group bouwt mee aan welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen met het oog op een duurzame toekomst.

De mens heeft altijd al gebouwd en is altijd onderweg. Dat zal niet veranderen. Om die reden moeten we andere zaken veranderen. Onze inzet voor klimaatverandering bijvoorbeeld, of ons gebruik van de eindige hulpbronnen van onze aarde, en de manier waarop we samenwerken.

Samen met onze klanten, toeleveringspartners, overheden, maatschappijen en andere belanghebbenden maken we snel vorderingen om schonere, veiligere en meer circulaire transportoplossingen te ontwikkelen en aan te bieden. Zo komen we steeds een stapje dichter bij onze duurzaamheidsdoelen. Wij zijn van mening dat corruptie moet worden bestreden, mensenrechten moeten worden gerespecteerd en onderwijs voor iedereen moet worden verzekerd als we onze eigen duurzaamheidsdoelen alsook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN willen halen: dit staat op de wereldagenda voor een betere planeet.

Deze transitie naar een duurzame toekomst met veerkrachtigere samenlevingen gaat nog sneller door buitengewone gebeurtenissen zoals wereldwijde pandemieën en natuurrampen, die de gezondheid en veiligheid van mensen treffen en financiële problemen veroorzaken. Onze duurzaamheidsdoelen moeten rekening houden met de huidige behoeften, zonder negatieve impact op het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.

Kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu maken deel uit van ons erfgoed en onze identiteit. Om relevant te blijven en bij te dragen aan een duurzame toekomst en meer welvaart binnen samenlevingen, zullen we onze klanten duurzamere en winstgevendere oplossingen blijven bieden.

 

Duurzaamheidskader van Volvo

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties
 

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties schetsen de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030.

We zetten ons in voor alle 17 doelen, omdat alle duurzame doelstellingen betrekking hebben op ons bedrijf. Verschillende onderwerpen, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn voor alle ondernemingen belangrijk. Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de doelstellingen waarop ons duurzaamheidskader en onze zakelijke activiteiten de grootste impact kunnen hebben.

De bijdrage van de Volvo Group aan de SDG's van de VN
 

Door een duurzaamheidskader vast te leggen, wil de Volvo Group bijdragen aan alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In de realiteit is het zo dat we aan sommige doelen meer bijdragen dan aan andere. Via de onderstaande link ziet u een overzicht van onze bijdrage aan de SDG's van de VN aan de hand van strategische subthema's.
 

Lees meer over onze bijdrage

Nieuws over duurzaamheid