Права на субекта на данните

Вашите права по отношение на защитата на данните

Имате право да поискате достъп до личните си данни Имате също така правото да поискате от VOLVO да коригира или изтрие личните Ви данни, или да ограничи обработката им. Можете също така да възразите срещу обработката от страна на VOLVO на личните Ви данни или да поискате преносимост на данните. Имайте предвид обаче, че VOLVO може не винаги да са длъжни да изпълнят искането за изтриване, ограничаване, възражение или преносимост на данните. Във всеки отделен случай ще бъде направена оценка на законовите задължения на VOLVO и на изключенията по отношение на такива права.

За да упражните едно от правата си, моля, попълнете формуляра по-долу.

След попълване на формуляра, моля, изпратете го до офиса за защита на данните (DPO Office) по пощата или по имейл. Не забравяйте да приложите документи, удостоверяващи Вашата самоличност.

Изпратете искането си на адрес:

  • Имейл: gpo [dot] office [at] volvo [dot] com
  • По пощата (писмо)
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Швеция

За въпроси, свързани с подаването на искане, моля, свържете се с офиса за защита на данните на:

English-Английски ; Dutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Albanian-Shqiptar ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-ΕλληνικάHungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська