Политика за защита на личните данни


Тази версия е публикувана и е валидна от 13.05.2021 г.
 

Volvo Group се отнася сериозно към защитата на личните данни. Ние ценим доверието, което ни оказвате, като ни предоставяте личните си данни. Винаги ще използваме тази информация по честен начин, достоен за това доверие.

 Винаги ще Ви уведомяваме по прозрачен начин каква информация събираме, какво правим с нея, с кого я споделяме и с кого трябва да се свържете, ако имате някакви притеснения.

Избор на език

Известия за поверителност

Общи въпроси на поверителността на уеб сайтовете

Можете да използвате множеството уеб сайтове на Volvo Group, без да разкривате самоличността си. Подробности за информацията, която събираме стандартно, когато получавате достъп до уеб сайтовете, е описана по-долу. Ако се регистрирате за някоя от нашите услуги или се свържете с нас, като използвате формулярите, там ще има подробна информация за обработването на Вашите данни във връзка с регистрацията Ви.

Самоличност и данни за контакт на администратора и длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group

AB Volvo („VOLVO“), в качеството си на оператор на лични данни, носи отговорност за обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните.

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на VOLVO Group gpo.office@volvo.com или по пощата или телефона на:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Какви категории лични данни ще обработва VOLVO, за каква цел и на базата на какво законово основание?

Когато получавате достъп до който и да е уеб сайт на VOLVO, Вашият уеб браузър е конфигуриран технически да предава автоматично следните данни („данни от регистрационните файлове“) към нашия уеб сървър, които ние след това записвам в регистрационни файлове:

 • Дата на достъпа

  Час на достъпа

  URL адрес на препращащия уеб сайт

  Извлечен файл

  Обем на предадените данни

  Тип и версия на браузъра

  Операционна система

  IP адрес

  Име на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги

Това е ексклузивна информация, която не дава възможност за установяване на самоличността Ви. Тази информация е необходима за технически цели, така че да се предостави правилно поисканото от Вас съдържание, и нейното събиране е неизбежен аспект от използването на уеб сайтовете.

Данните от регистрационните файлове се анализират за чисто статистически цели, така че да можем да усъвършенстваме уеб сайта и присъщата му функционалност. Volvo ще обработва личните Ви данни на базата на законовото основание, свързано с законния интерес. Законният интерес на VOLVO включва интереса за управление на уеб сайтовете ни в съответствие с честни бизнес практики и за поддържане на работоспособността и функционалността на уеб сайтовете. 

Бисквитки
Използваме бисквитки и проследяващи пиксели, за да събираме данни относно Вашето използване на уеб сайта, така че да го персонализираме в съответствие с нуждите на потребителите. Събирането на тези данни за използването и създаването на профил на използването се извършват на анонимизирана база с помощта на идентификатор на бисквитката. Ние създаваме и съхраняваме тези профили на използването единствено в анонимизирана форма и не ги комбинираме с името Ви или с каквато и да е друга информация, като имейл адрес, който може да разкрие самоличността Ви.

Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за предаване на вируси към компютъра Ви. С информацията, съдържаща се в бисквитките, можем само да опростим навигацията в нашите уеб сайтове и да улесним правилното им показване.

Всеки уеб сайт има своя собствена декларация за бисквитките, където Вие като потребител можете да видите точното използване на бисквитките за този конкретен уеб сайт. 

Препращане на данни към трети страни

Ако е необходимо за целите на обработването на личните данни или ако се изисква от закон или разпоредба, VOLVO може да споделя Вашите лични данни с друга компания от Volvo Group, включително компания извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП). Ако е необходимо за целите на обработването на личните данни, VOLVO може също така да споделя Вашите лични данни с компании и доставчици трети страни, включително компании и доставчици извън ЕС/ЕИП.

Ние работим с голям брой различни доставчици на услуги, за да предоставяме множеството уеб сайтове на Volvo Group. VOLVO ще осигури вземането на всички подходящи предпазни мерки, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. .

Връзки към други уеб сайтове

Нашите уеб сайтове може да съдържат връзки към други уеб сайтове. Ние нямаме влияние върху спазването или неспазването на разпоредбите за защита на данните от страна на операторите на тези сайтове.

За какъв срок ще съхранява VOLVO личните Ви данни?

VOLVO ще съхранява личните Ви данни дотогава, докогато това е необходимо за изпълнение на целите, за които те са събрани. 

Вашите права по отношение на защитата на данните

Вие имате право да поискате от VOLVO информация за личните данни, обработвани от VOLVO, и за достъпа до тези лични данни. Освен това имате право да поискате поправка на личните си данни, ако в тях има грешки, както и изтриването им. Също така имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи обработването им при определени обстоятелства.

Имате и правото да възразявате срещу обработването на база на законния интерес или срещу обработването за директен маркетинг. Също така имате право на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг оператор на лични данни), ако обработването на личните Ви данни от страна на VOLVO се основава на съгласие или на договорно задължение и е автоматизирано. 

Имате също така право да подавате жалби пред надзорен орган относно обработването на личните Ви данни от страна на VOLVO.