ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Тази версия е публикувана и е валидна от 13.05.2021 г.

Вашите права по отношение на защитата на данните

Имате право да поискате достъп до личните си данни Имате също така правото да поискате от VOLVO да коригира или изтрие личните Ви данни, или да ограничи обработката им. Можете също така да възразите срещу обработката от страна на VOLVO на личните Ви данни или да поискате преносимост на данните. Имайте предвид обаче, че VOLVO може не винаги да са длъжни да изпълнят искането за изтриване, ограничаване, възражение или преносимост на данните. Във всеки отделен случай ще бъде направена оценка на правните задължения на VOLVO и на изключенията по отношение на такива права.

Моля, имайте предвид че искането за коригиране, свързано с обикновена промяна/актуализация на данните за персонала, например промяна на име/имена поради сключване на брак или смяна на домашния адрес поради преместване, следва стандартни рутинни процедури за актуализиране на данните за персонала. Информация за приложимите практики се намира в центъра за служители на Violin. За съдействие можете да се обърнете и към отдела Човешки ресурси или към вашия мениджър.

За да упражните някое от Вашите права, попълнете формуляра по-долу.

След попълване на формуляра го изпратете на длъжностното лице за поверителността на групата по пощата или по имейл. Не забравяйте да приложите документи, удостоверяващи Вашата самоличност.

Изпратете искането си на адрес:

  • Имейл: gpo.office@volvo.com
  • По пощата (писмо)
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

За въпроси, свързани с подаването на искане, се свържете със службата на длъжностното лице за поверителността на групата:

Избор на език