Ochrana osobních údajů


Tato verze byla zveřejněna a platí od 13.5.2021
 

Skupina Volvo Group bere osobní údaje vážně. Ceníme si vaší důvěry, kterou projevujete, když nám své osobní údaje svěřujete. Vaše osobní údaje budeme vždy používat čestně, abychom vaši důvěru nezradili.

 Vždy vás budeme transparentně informovat o tom, jaké informace shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho se v případě jakýchkoli obav obrátit.

Vyberte jazyk

Oznámení o ochraně osobních údajů

Obecná ochrana osobních údajů na webových stránkách

Svět webových stránek Volvo Group můžete používat bez sdělení své identity. Podrobnosti o informacích, které běžně shromažďujeme, když k webovým stránkám přistupujete, jsou uvedeny níže. Pokud se registrujete u jakékoli z našich služeb nebo nás kontaktujete prostřednictvím formuláře, budou zde uvedeny podrobné informace o tom, jak budou vaše údaje ve spojení s registrací zpracovány.

Identita a kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny

Společnost AB Volvo („VOLVO“) je jako správce osobních údajů odpovědná za zpracování s vámi spojených osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny VOLVO Group na e-mailu gpo.office@volvo.com nebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00 

Jaké kategorie osobních údajů společnost VOLVO zpracovává, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Když přistupujete k jakémukoli webu VOLVO, váš webový prohlížeč je technicky nakonfigurován, aby na náš webový server automaticky přenášel následující data („data protokolu“), které zaznamenáváme v protokolových souborech:

 • Datum přístupu

  Čas přístupu

  Adresa URL odkazující webové stránky

  Načtený soubor

  Objem přenesených dat

  Typ a verze prohlížeče

  Operační systém

  IP adresa

  Název domény vašeho poskytovatele přístupu k internetu

Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vaši identifikaci. Tyto informace jsou vyžadovány z technických důvodů, aby bylo možné správně doručit vámi vyžádaný obsah, a jejich získání je nevyhnutelným aspektem používání webových stránek. Data protokolu se analyzují z čistě statistických důvodů, abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a jejich funkci. Společnost Volvo zpracovává vaše osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu. Oprávněné zájmy společnosti VOLVO zahrnují zájem spravovat své webové stránky v souladu s čestnými obchodními postupy a zachovat dostupnost a funkci svých webových stránek. 

Soubory cookie
Ke shromažďování dat o vašem používání webových stránek za účelem přizpůsobení stránek potřebám jejich uživatelů používáme soubory cookie a sledovací pixely. Shromažďování těchto dat o používání a vytváření profilu používání se provádí anonymně pomocí identifikátorů souborů cookie. Tyto profily používání vytváříme a ukládáme v čistě anonymizované podobě a nekombinujeme je s vaším jménem nebo jakýmikoli jinými informacemi, jako je vaše e-mailová adresa, které by mohly odhalit vaši identitu.

Pomocí souborů cookie nelze spouštět programy nebo nahrávat viry na váš počítač. Pomocí informací uložených v souborech cookie můžeme zjednodušit navigaci a zajistit správné zobrazování našich webových stránek.

Každá webová stránka má své vlastní prohlášení o souborech cookie, kde jako uživatel můžete vidět přesné využití souborů cookie na dané stránce. 

Přeposílání údajů třetím stranám

Společnost VOLVO může, pokud to vyžaduje účel zpracování osobních údajů nebo zákon či předpis, sdílet vaše osobní údaje s jinou společností skupiny Volvo Group včetně společností nacházejících se mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor EU/EHP. Společnost VOLVO také může, pokud to vyžaduje účel zpracování osobních údajů, sdílet vaše osobní údaje se společnostmi a dodavateli třetích stran včetně společností a dodavatelů nacházejících se mimo EU/EHP.

Při poskytování webových stránek Volvo Group pracujeme s řadou různých poskytovatelů služeb. Společnost VOLVO zajistí přítomnost příslušných ochran, které poskytují adekvátní ochranu vašich osobních údajů v souladu s požadavky příslušných zákonů týkajících se ochrany osobních údajů. .

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé těchto stránek dodržují nebo nedodržují ustanovení týkající se ochrany údajů.

Jak dlouho si společnost VOLVO vaše osobní údaje ponechá?

Společnost VOLVO si vaše osobní údaje ponechá tak dlouho, jak bude vyžadovat účel, pro který byly osobní údaje získány. 

Vaše práva na ochranu údajů

Máte právo si od společnosti VOLVO vyžádat informace o svých osobních údajích, které zpracovala, a přístup k těmto údajům. Také máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, a o smazání vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že můžete požádat, aby společnost VOLVO své zpracovávání vašich osobních údajů za určitých podmínek omezila.

Také máte právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu nebo zpracování za účelem přímého marketingu. Také máte právo na přenositelnost údajů (přesun vašich osobních údajů k jinému správci), pokud je zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO založeno na souhlasu nebo smluvní povinnosti a je automatizované. 

Dále máte právo vznést jakékoli námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO orgánu dozoru.