PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Tato verze byla zveřejněna a platí od 13.5.2021

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo si ke svým osobním údajům vyžádat přístup. Máte také právo vyžadovat, aby společnost VOLVO upravila či vymazala vaše osobní údaje, případně omezila jejich zpracovávání. Také jste oprávněni vyslovovat námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů ve společnosti VOLVO a požadovat přenositelnost osobních údajů. Společnost VOLVO však není vždy povinna splnit požadavky na vymazání nebo omezení rozsahu osobních údajů, námitky vůči jejich zpracovávání nebo požadavky na jejich přenositelnost. Posouzení proběhne případ od případu na základě právních povinností společnosti VOLVO a příslušných výjimek.

Upozorňujeme, že pokud se vaše žádost týká běžné úpravy/aktualizace údajů vedených personálním oddělením, jako je změna jména kvůli uzavření sňatku nebo změna bydliště kvůli přestěhování, je třeba použít standardní postupy pro úpravu údajů vedených personálním oddělením. Informace o příslušných postupech naleznete v zaměstnaneckém centru systému Violin. Rovněž se můžete obrátit na personální oddělení nebo svého vedoucího.

Chcete-li uplatnit jedno ze svých práv, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Vyplněný formulář zašlete do kanceláře pověřence pro ochranu osobních údajů, a to buď poštou, nebo e-mailem. Ke zprávě je nutno připojit dokumenty ověřující vaši totožnost.

Adresa pro zasílání žádostí:

  • E-mail: gpo.office@volvo.com
  • Poštovní adresa
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

Pokud máte dotazy týkající se zasílání žádostí, obraťte se na kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vyberte jazyk

ŠABLONY ŽÁDOSTÍ

Zástupce zákazníka Format DOCX Size 56 KB
Zástupce dodavatele Format DOCX Size 55 KB
Zaměstnanec (stávající) Format DOCX Size 53 KB
Návštěvníků Format DOCX Size 56 KB
Zaměstnanec (bývalý) Format DOCX Size 54 KB
Poradce (stávající) Format DOCX Size 54 KB
Poradce (bývalý) Format DOCX Size 54 KB